Hjem > Nyheter > Regjeringen med handlingsplan for forebygging av selvmord

Regjeringen med handlingsplan for forebygging av selvmord

På Verdensdagen for selvmordsforebygging lanserer i dag regjeringen sin handlingsplan for å forebygge selvmord.

Statsminister Erna Solberg lanserer i dag regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord. (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Handlingsplanen skal sørge for at selvmordsforebygging prioriteres høyere.

– Det er en klar beskjed om at vi ikke har noen å miste, og at vi må øke innsatsen og forebygge bedre. Hvert eneste selvmord er en tragedie, har helse- og omsorgsminister Bent Høie sagt tidligere.

LES MER: Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

Regjerningen skriver på sine hjemmesider at målene med handlingsplanen er:

Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet

Mer helhet og systematikk i det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge. Vi må se på hvert selvmord på en grundig og systematisk måte for å finne ut hva som skjedde og hvordan det kunne blitt forhindret. Det vil gi oss ny kunnskap om hvordan selvmord kan forebygges, både innenfor og utenfor helsetjenesten. Dette vil i første omgang være en pilot for å høste erfaringer og se om det er behov for endringer i regelverket.

Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer

For barn og unge er nett og sosiale medier særlig viktige arenaer for utvikling og deling av innhold med andre, samtidig eksponeres mange norske barn og unge for mulig skadelig innhold. Jeg tror de fleste av oss er enige om at åpenhet om selvmord er viktig. Samtidig er det viktig at det snakkes om på en klok og trygg måte. Det er nylig lansert en veileder for hvordan unge kan kommunisere trygt om selvmord på nett.

Mål 3: Begrense tilgang til metode

Å begrense tilgang til selvmordsmetoder har vist seg å være godt dokumentert som selvmordsforebyggende tiltak. Dette er derfor et viktig tema i handlingsplanen. Å begrense tilgang til selvmordsmetode handler om å forsøke å gjøre slike metoder mindre tilgjengelige. Dette kan gjelde forhold rundt høye broer, trafikk, våpen og legemidler.

Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko

Det er god dokumentasjon for at behandling av psykiske lidelser, spesielt depresjon, og det å sikre gode behandlingsforløp i helsetjenesten forebygger selvmord. Et stort tema i planen er derfor behandling – fra første kontakt til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord

Hvert år blir mange i Norge etterlatte etter selvmord. Familie og venner står igjen med sorg, fortvilelse og ubesvarte spørsmål. Barn er spesielt sårbare. Tilbakemelding fra etterlatte er at det i dag er tilfeldig hvilken hjelp man får. Vi vil se på hvordan vi kan styrke tjenestens arbeid med ivaretakelse og oppfølging av etterlatte.

Mål 6: Bedre forekomsttall, styrket forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging

Vi har tall på hvor mange som dør i selvmord hvert år, men det er usikkerhet knyttet til disse tallene. Vi vil arbeide for at dette tallet blir sikrere. (Kilde: Helse- og Omsorgsdepartementet)

Regjeringen har hentet innspill fra mange miljøer til utarbeidelsen av handlingsplanen. Blant annet har Pårørendealliansen spilt inn hvordan involvere og ivareta pårørende for å lykkes i det forebyggende arbeidet.

Psykologforeningen advarer mot nullvisjonen

President Håkon Kongsrud Skard advarer mot nullvisjon for selvmord. (Foto: Fartein Rudjord)

I et blogginnlegg på Dagens Medisin i går advarer Norsk psykologforenings president, Håkon Kongsrud Skard, om utilsiktede konsekvenser av å innføre en «nullvisjon» for selvmord, slik det er forespeilet at regjeringen vil gjøre. Han skriver at «det flere grunner til å være forsiktig med å innføre nullvisjon for selvmord i helsevesenet: 

  • Prediksjon av selvmord har lav treffsikkerhet. Det er lite forskning på årsaker til selvmord og kunnskapsgrunnlaget er usikkert. 
  • Sammenlignbare land har forsøkt det samme uten at det har ført til sporbar nedgang i antall selvmord.
  • Nullvisjon kan føre til økt bruk av tvang.
  • Nullvisjon kan vri hjelpetilbudet enda mer mot sjekklistebehandling, der oppgaver primært utføres for «å ha ryggen fri» fremfor kvalitativ og god behandling.

Vi vet dessuten at ansatte i psykisk helsevern opplever selvmord som de mest belastende hendelsene på jobb, med etterfølgende skyld og selvbebreidelse. Derfor er det viktig at helsepersonell støttes i arbeidet med livstruende tilstander og gis rom og rammer til å tilby kvalitativ god behandling. Jeg er bekymret for at en nullvisjon kan kommunisere det motsatte, og føre til sjekklister og økt bruk av tvang. I det minste bør kunnskapsgrunnlaget styrkes før nullvisjon for selvmord implementeres i helsevesenet.»

LES HELE INNLEGGET: Nullvisjon for selvmord kan gi utilsiktede konsekvenser

Mange markeringer i dag

Både sentralt og lokalt er det mange som vil markere verdensdagen. LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er i Norge – ansvarlig for den nasjonale markeringen av verdensdagen, og er regjeringens medarrangør av digitalt åpent hus hos Erna Solberg kl 16, hvor blant annet den nye handlingsplanen for selvmordsforebygging skal presenteres.

LEVE har to formål med sin virksomhet: Sorgstøtte til etterlatte og berørte ved selvmord, og selvmordsforebygging gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. Også Mental Helse vil være representert på arrangementet.

SE SENDINGEN HER:

https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=64310058&source=embed&autoPlay=0

I etterkant av dette, kl 18.30, arrangerer LEVE Oslo sammen med Erfaringssentrum, Rådet for psykisk helse, Hverdagspsyken, Bydel Gamle Oslo, Landsforeningen 1001 dager og The Human Aspect, en panelsamtale om «Hvordan kan vi forebygge selvmord?».

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.