Hjem > Nyheter > Rydder opp i ord og begreper

Rydder opp i ord og begreper

Brukerkunnskap, brukeransettelse og selvhjelp. Ord som er mye brukt, men som mange er uenige om hva betyr. Et nytt hefte rydder i begreper innen psykisk helse.

FORNØYD: Prosjektleder Heidi Westerlund er godt fornøyd med at publikasjonen "Mer enn bare ord?" idag er lansert. Hun håper den kan være med på å rydde opp i en del begreper omkring brukerrollen. (Foto: Thomas Øverbø)

Det er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse som sammen med NAPHA har jobbet for å avklare hvordan begreper som brukes til daglig innen psykisk helsefeltet best skal forstås. Publikasjonen er ført i pennen av Heidi Westerlund, faglig rådgiver i Erfaringskompetanse.

Ni gjengangere
Resultatet er det nye heftet ”Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid”, som gir en definisjon eller forståelse av disse ni begrepene:

  • Bruker
  • Brukerrepresentant
  • Brukerkunnskap
  • Brukererfaring
  • Brukerperspektiv
  • Brukerorientering
  • Brukermedvirkning
  • Brukeransettelse
  • Selvhjelp

Brukermedvirkning skal være reell
Det er sterke føringer fra myndighetene om at brukere skal delta i utviklingen av tjenestene. Forskning viser imidlertid stor variasjon i hva slags kontakt med brukere tjenesteytere rapporterer som brukermedvirkning.
– Brukermedvirkning skal ikke bare være en konsultasjonsordning hvor avgrensede problemstillinger legges frem til drøfting. Medvirkning skal være en arbeidsform hvor tjenesteutøver har en kontinuerlig samhandling med bruker i alle vesentlige spørsmål, står det i heftet.

To års arbeid
Prosjektleder Heidi Westerlund forteller at heftet er det skriftlige resultatet av et begrepsarbeid over en to års periode, med mange involverte.
– Bruk av begreper endrer seg over tid. Vi håper denne publikasjonen kan være en inspirasjon for andre som skal starte arbeid med definisjoner av disse begrepene i egen virksomhet, sier Westerlund.

Verdivalg
Hun understreker at måten man velger å definere begreper for psykisk helsefeltet gjenspeiler noen verdier. Westerlund har selv måttet ta noen verdivalg.
– Valg av definisjoner er ofte et uttrykk for hvordan vi som enkeltpersoner tillegger et begrep innhold, som et personlig uttrykk for de verdiene vi mener skal ligge til grunn for psykisk helsefeltet. Som forfatter av denne rapporten har jeg naturlig nok tatt noen verdivalg gjennom skrivingen, skriver hun i sluttordet.

Større forståelse
Det var på forespørsel fra Brukerorganisasjonskonferansen 2010, at Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse(Erfaringskompetanse) tok initiativ til denne publikasjonen, forteller daglig leder Hilde Hem.
– Hensikten var nettopp å skape større forståelse rundt sentrale brukerbegreper innen psykisk helsefeltet. Jeg er glad for at Erfaringskompetanse og Napha nå kan presentere disse definisjonene av brukerperspektivet i psykisk helsearbeid. Vi tror en begrepsavklaring bidrar til at vi lettere forstår hverandre, ved at betydningen kommer tydeligere frem, sier Hilde Hem til Erfaringskompetanse.no.

God nytte
Hem forteller at en avklaring av ord og begreper har vært etterspurt fra flere hold.
– Nettopp derfor håper vi denne publikasjonen vil være til god nytte både for brukere og pårørende, fagfolk, politikere, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og Nav.

Vil du bestille heftet, ta kontakt med bibliotek@erfaringskompetanse.no.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.