Hjem > Nyheter > Sammen om den erfaringsbaserte kunnskapen

Sammen om den erfaringsbaserte kunnskapen

De regionale brukerstyrte sentrene innen psykisk helse var nylig samlet på Gardermoen for å utarbeide felles målsetting og strategi og sette felles kraft bak arbeidet med å styrke brukere og pårørende på psykisk helse og rusfeltet.

Representanter fra de ulike regionale brukerstyrte sentrene: Mariann Haukland, Sagatun brukerstyrt senter, Dagfinn Bjørgen, daglig leder KBT-Midt-Norge, Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Brukerstyrt senter og Turid Oldervik, styreleder i Vårres, Regionalt Brukerstyrt Senter (FOTO: Birgitte Finne Høifødt).

Sentrene ønsker å få en felles og tydelig profil, samtidig som de enkelte sentrene også skal utvikle og tydeliggjøre sin spisskompetanse, sier Kårhild Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Brukerstyrt senter.

Tydeliggjøre sentrenes rolle

– Ved å bygge en felles plattform for de regionale brukerstyrte sentrene ønsker vi å styrke og tydeliggjøre sentrenes rolle og oppgaver på psykisk helsefeltet.

Dette skal skje i samarbeid med brukerorganisasjonene, for å være et kraftsentrum for brukermedvirkning og erfaringsbasert kunnskap regionalt og lokalt.

– Sammen med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse vil vi styrke brukermedvirkningen og gyldiggjøre brukeres og pårørendes kompetanse, sier daglig leder ved Sagatun Brukerstyrt senter, sier Husom Løken.

Styrke brukerne og brukerorganisasjonene

De brukerstyrte sentrenes felles oppdrag er å styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse- og rusfeltet gjennom opplæring og utvikling av metoder og verktøy som bidrar til myndiggjøring og styrking av brukere og pårørende.

– Det handler om å tørre å ta en aktiv rolle i eget liv og å få større innflytelse i møte med hjelpeapparatet. Et viktig mål med arbeidet er å bidra til økt forståelse, respekt og bedre levekår for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus i samfunnet, sier hun.

Alle sentrene ønsker å bringe håp og ny kunnskap om hvordan psykiske problemer kan forstås og bli møtt i samfunnet.

Vil være en pådriver regionalt og lokalt

– Vi er en pådriver for å løfte fram sentrale mål og føringer og omsette dette til god praksis regionalt og lokalt, slik som for eksempel den nye veilederen «Sammen om mestring» og kravet om at alle helseforetak skal tilby medisinfri behandling.

– Dette jobber vi med i samarbeid med brukerorganisasjonene og andre aktører som lærings- og mestringssenter og regionale kompetansesenter.

Husom Løken definerer de brukerstyrte sentrene som en møteplass for samhandling og tjenesteutvikling på tvers av fag og organisasjoner.

– Slik bidrar vi også til å styrke brukerorganisasjonene lokalt og vi gir en stemme i debatten til de som ikke ønsker å være medlem i en brukerorganisasjon, sier hun.

Står sammen med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Felles med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker også de brukerstyrte sentrene å fremme den erfaringsbaserte kunnskapen for å endre de psykiske helsetjenestene. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er blitt omtalt som en «enslig svale» i arbeidet med å synliggjøre brukeres og pårørendes erfaring som gyldig kunnskap i utvikling av tilbud og tjenester og tilbud innen psykisk helse og rus.

– Sammen med Erfaringskompetanse har de brukerstyrte sentrene en viktig oppgave med å fremme denne kunnskapen og bygge bro mellom fag- og brukerkunnskap, sier Husom Løken.

Det ble valgt et felles aksjonsutvalg for de regionale brukerstyrte sentrene som består av:

• Kårhild Husom Løken, daglig leder for Sagatun Brukerstyrt Senter og leder for utvalget.

• Karl Johan Johansen, nestleder i styret for KBT senteret.

• Asbjørn Olafsen, styreleder for Bikuben.

Den nasjonale kunnskapsbasen

– Vi er her for kunnskapens skyld. I arbeidet med å forvalte og utvikle den nasjonale kunnskapsbasen er vi avhengig av gode samarbeidspartnere, sier Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Vi ser fram til resultatene av strategiarbeidet til de brukerstyrte senterne, sier Hem.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.