Hjem > Medisinfrie alternativer > Ny serie om medisinfrie behandlingstilnærminger

Ny serie om medisinfrie behandlingstilnærminger

Senteret starter denne uken en ny serie om ulike behandlingstilnærminger der fellesnevneren er medisinfrihet. Det vil bli åtte intervjuer med ulike representanter fra ulike terapiretninger utover høsten.

-I denne serien forsøker vi å få fram hva den enkelte forstår med brukermedvirkning. Vi har fått representanter for flere ulike aktører som er involvert i brukermedvirkning i tale, sier senterets seniorrådgiver, Eva Svendsen.

-Hvorfor velger senteret å løfte frem disse tilbudene, Eva Svendsen?

-Vi har registrert et behov for informasjon om hva som faktisk finnes av allerede eksisterende medisinfrie tilbud både innenfor og utenfor tjenestene. Jeg har konsentrert meg om terapiretninger, og min kollega Tone vil lede serien med medisinfri behandling innenfor helseforetakene. Først kommer min serie, senere i høst, kommer Tones.

-Hva er forskjellen mellom de to seriene?

-Når det gjelder terapiretningene, så er det slik at de kan stå alene, men også sammen med annen type behandling, for eksempel medisiner eller fysisk aktivitet kombinert med kognitiv terapi, eller musikkterapi kombinert med miljøterapi på en avdeling. Serien min presenterer kun én type tilnærming, som for eksempel musikkterapi, akupunktur eller dyreassistert terapi. Når det gjelder serien om medisinfrie behandlingsopplegg, kan de inneholde flere tilnærminger samtidig. For eksempel gis det på institusjoner i spesialisthelsetjenesten, som har blitt pålagt å legge opp til medisinfrie behandlingsopplegg, mange ulike tilbud samtidig. Vi borrer i de ulike terapiretningene som tilbys, både i avdelinger og i kommunene. Intervjuobjektene er både fra offentlige helseforetak, men også fra private foretak.

-Er mange av de tilnærmingene du løfter fram godkjente av myndighetene?

-Nei. Mange av tilnærmingene som blir presentert er ikke offentlig godkjent, men noen er i bruk i spesialisthelsetjenesten av autorisert helsepersonell.  Vi mener at det finnes mange gode terapeutiske tilnærminger som bør gjøres mer tilgjengelig for brukerne ved at de blir godkjent og gitt avtaler med det offentlige.

-Men er ikke dette private og dyre aktører uten noe som helst kunnskapsgrunnlag?

-Nei. Vi prøver gjennom denne serien å vise at mange av de terapiformene som finnes, er basert på grundig forskning og ikke minst erfaringsbasert kunnskap fra terapeutene og brukerne. Ja, mange av disse arbeider privat, men vi hører fra brukerne at de har effekt. Ja, det er altfor dyrt. Men mange brukere opplever at dette er tilnærminger som har gitt dem noe viktig, og derfor er de villige til å betale det det koster. Etter vår mening bør det offentlige se nærmere på mulighetene som ligger i mange av disse tilnærmingene, og vurdere offentlige godkjenningsordninger.

-Hva håper senteret at denne serien kan føre til?

-Informasjon om hva disse tilbudene består i, slik at du er bedre kvalifisert til å ta gode avgjørelser om hvilken behandling du vil ha. Vi ønsker også å løfte fram hva som finnes der ute, når helseforetakene nå en gang faktisk har fått påbud om å utvikle medisinfrie tilbud.

Les mer om medisinfrie behandlingstilbud i vår ressursoversikt.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.