Hjem > Nyheter > Slik vil de forebygge overdødelighet ved alvorlig psykisk lidelse

Slik vil de forebygge overdødelighet ved alvorlig psykisk lidelse

Dødeligheten blant mennesker med schizofren lidelse er over fire ganger høyere enn for normalbefolkningen. – I stedet for å si «Vi kan ikke redde alle» må vi spørre oss «Hvordan kan vi redde flere?» sier Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Fra venstre: Tove Gundersen, Petter Andreas Ringen og Ulrik Malt. (Foto: Lena Beathe Arneberg)

Pasienter med alvorlige og langvarige psykiske lidelser har i gjennomsnitt 20 år kortere levetid enn resten av befolkningen. I løpet av seks år mister 10.000 mennesker med schizofrene lidelser livet for tidlig.

De dystre tallene for overdødeligheten i psykisk helsevern var bakteppet da Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network inviterte til temakvelden «Noen dør 20 år for tidlig. Må vi akseptere det?» på Litteraturhuset i Oslo i mai.

Arrangementet tok sikte på å belyse hvordan hjerneforskning og psykiatere kan bidra til å øke forståelsen for psykiske lidelser og foreslå tiltak for å redusere dødeligheten.

Psykiske lidelser har også somatiske konsekvenser, og med psykisk lidelse ved kroppslig sykdom mangedobles antall sykemeldinger, komplikasjoner ved somatiske plager/sykdommer og risiko for død.

– Skrives ut til ingenting

– Fra 2008 til 2015 begikk 1.910 mennesker som var i kontakt med psykisk helsevern selvmord. Det tilsvarer ti fulle fly som skulle styrtet uten at noen overlevde. Tar vi alvoret innover oss? sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Gundersen oppsummerte status og nødvendige tiltak for pasienter med alvorlige og langvarige psykiske lidelser som representant for 30 organisasjoner i feltet, blant annet flere bruker- og pårørendeorganisasjoner .

Hun viser til dårlig oppfølging av medikasjon og feil- og overmedisinering, manglende informasjon og medbestemmelse, manglende somatisk oppfølging, behovet for hjelp til å komme i fysisk aktivitet og røykeslutt og at pasientene trenger bedre støtte i kritiske overganger, blant annet etter utskrivning.

– Mange pasienter skrives ut til ingenting, og tar sitt eget liv i ukene etter.

– Vi har fra før identifisert disse kritiske områdene, så hvorfor gjør vi ikke mer? spør hun.

Gundersen har også flere års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun mener avstanden mellom beslutningstakere og praksis er for stor, at det er problematisk at det ikke får konsekvenser når helseforetakene ikke følger oppdragsdokumentet, og at bedre økonomiske rammevilkår i tjenestene er nødvendig.

Hun mener det også må jobbes med språket ute i tjenestene.

– I stedet for å si “Vi kan ikke redde alle” bør vi spørre oss “Hvordan kan vi redde flere” sier hun.

LES OGSÅ: Fra rus til et stabilt arbeidsliv

– Hele pasienten må undersøkes

Overdødeligheten er stor for pasienter med schizofrene lidelser, som har en gjennomsnittsalder ved død på 62 år. Risikoen for tidlig død økes betraktelig i kombinasjon med problematisk rusbruk.

Leder av Norsk psykiaterforening, Ulrik Malt, mener det er en tendens til overpsykologisering av schizofreni.

– Dette er ikke bare en psykisk lidelse, men noe som rammer hele organismen. Det får betydning for dødeligheten, sier han.

Malt viser til at det er påvist endringer og avvik, også før oppstart av medikamentell behandling, på blant annet lunge, tarm, øyne, immunfunksjon og hud hos pasienter med schizofrene lidelser.

– Mange pasienter forteller ikke om legemlige symptomer. Vi kan ikke bare forholde oss til psykiske symptomer. Hele pasienten må undersøkes, og da trenger vi kompetente og tilgjengelige leger og psykiatere. Vi må forstå og sette inn tiltak flerdimensjonalt, sier han.

LES OGSÅ: Her finnes en database med 2.000 pasienterfaringer

Risiko for hjerte- og karsykdommer

Dårlig egenomsorg og kombinasjonen av den psykiske lidelsen i seg selv, usunn livsstil og negative virkninger av antipsykotika, bidrar til økt risiko for diabetes og hjerte- og karsykdommer, påpekte avdelingsoverlege og psykiater Petter Andreas Ringen.

– Samtidig leverer vi dårligere helsetjenester til denne gruppen pasienter enn andre, sier han.

Han framhever røykeslutt som det han tenker er mest effektfullt av flere viktige enkelttiltak for å forebygge overdødeligheten.

Mangel på kunnskap hos helsepersonell og kompetanse, uklare ansvarsforhold og tjenester som avhenger av at pasienten selv må oppsøke hjelp, er barrierene han ser i tjenestene i dag.

– Det er også manglende kontakt og samarbeid spesielt mellom psykiatri og somatikk og mellom kommunen og spesialistehelsetjenesten. Vi har ikke gode nok systemer for kommunikasjon, sier han.

I pakkeforløpene innen rus og psykisk helse er det standardiserte krav til at pasientens somatiske helse skal følges opp som en integrert del av behandlingen.

– Jeg tror pakkeforløpene vil bidra til økt fokus på somatikken ved psykiske lidelser, men det er ikke tilstrekkelig i seg selv. Vi må gjøre mer, sier Ringen.

Her kan du se opptak fra kvelden

Arrangementet var støttet av tre legemiddelfirmaer.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.