Hjem > Nyheter > Søknadsfrister for tilskudd til erfaringskonsulenter

Søknadsfrister for tilskudd til erfaringskonsulenter

Tidligere ble tilskudd til erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring gitt gjennom «Kultur- og holdningsendringer innen tjenestene på psykisk helsefeltet». I 2015 blir dette videreført gjennom andre poster.

Astrid Weber fra Tromsø har jobbet som erfaringskonsulent siden 2008. Nå er hun med på å utvikle en ny plan for brukermedvirkning på systemnivå hvor et av målene er ansettelser av erfaringskonsulenter. Det vil bidra til klinikkens mål om at brukerkunnskapen skal være likeverdig fagkunnskapen. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

– Den viktigste informasjonen er at tilskuddsordningene nå er lyst ut, og at folk er oppmerksomme på tidsfristene, sier Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Helsedirektoratet ivaretar ordningen

– Jeg har lest på kriterier på begge tilskuddene som skal «erstatte» det tidligere tilskuddet kultur og holdningsendring innen psykisk helse. Helsedirektoratet anser at ansettelse av medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulent blir ivaretatt gjennom tilskuddsordninger over kapittel 765, post 71 for bruker- og pårørendeorganisasjoner, og over kapittel 765 post 61 og post 62 for kommuner.

Kommunalt rusarbeid har søknadsfrist 16. februar 2015.

Målgruppe for tilskuddet er mennesker med rusrelaterte problemer, også psykisk helse.

Helsedirektoratets nettsider står det at alle landets kommuner kan søke om tilskudd. Videre at «Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor eller andre aktører. Ved samarbeid skal en kommunene søke på vegne av samarbeidspartnerne, og er økonomisk og administrativ ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

I søknadsbehandlingen for kommunalt rusarbeid vil det bli lagt vekt på: «tiltak som viser til ansettelse av medarbeidere med brukererfaring og erfaringskonsulenter.»

Ulike oppdrag for erfaringskonsulenter

Tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner og brukerstyrte sentra innen rus- og psykisk helsefeltet har søknadsfrist 1. februar 2015.

– Begge tilskuddene åpner for prosjekter der det tilsettes medarbeider med brukererfaring eller erfaringskonsulent. Både i utadrettet tjeneste, i kompetanseheving og for økt brukermedvirkning, sier Weber.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.