Hjem > Nyheter > Sol, sommer og en tvangsinnleggelse

Sol, sommer og en tvangsinnleggelse

Jeg har tidligere jobbet i godt over ti år i Mental Helse, og det sitter i ryggraden: Bruken av tvang i det psykiske helsevern må reduseres og bare brukes unntaksvis. Denne sommeren var unntaksvis i vår familie.

UVANT SOMMER: Sommeren ble ikke helt som den pleier. I vår familie opplevde vi en tvangsinnleggelse. Kanskje kunne den ha vært unngått eller foregått på en annen måte. (Illustrasjonsfoto:Istockphoto.com)

Planen var en frivillig innleggelse. Den som alle så trengte hjelp, så ikke behovet. «Frivillighet må være prøvd først», tenkte vi, som er et krav i psykisk helsevern. Men etter flere forsøk, med stor tålmodighet og velvilje fra hjelperne rundt, måtte vi kaste inn håndkle.

Med tungt hjerte var det ingen vei utenom plan B, en tvangsinnleggelse etter lovens tvangsparagraf.

Hvordan en tvangsinnleggelse foregår er avgjørende. «Politi skal bare brukes i de tilfeller hvor folk blir vurdert som farlige, og fortrinnsvis komme sivilt. Og det skal alltid følge med helsepersonell» var tankegodset fra Mental Helse.

Slik ble det ikke. Den som trengte hjelpen uttrykte at han ikke hadde gjort noe kriminelt, og reagerte med å spørre etter juridisk hjelp når politiet dukket opp i full uniform.

Mental Helse og en del andre brukerorganisasjoner er i prinsippet imot bruk av tvang. Men også de som skal utøve denne lovpålagte praksisen har etter hvert fått «bremsene på». Helsemyndighetene har lenge hatt det som mål å få tvangsbruken ned. Men praksisen varierer i Helse-Norge. Noen institusjoner har jobbet godt med å tenke og jobbe forebyggende, slik at bruken av tvang er redusert.

Jeg har sittet i arbeidsgruppen for «Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven» nedsatt av Helsedirektoratet, og jeg fulgte Paulsrud-utvalget tett som kommunikasjonsrådgiver i Mental Helse. Det regjeringsnedsatte utvalget konkluderte med at de ville ha innstramminger for bruk av tvang i psykisk helsevern.

I møter med mennesker opp gjennom årene i Mental Helse sitter jeg igjen med at all bruk av tvang stort sett er en vond opplevelse. Men som de siste oppslagene på erfaringskompetanses nettside viser, noen ønsker det lovverket vi har om tvang i psykisk helsevern, mens andre vil fjerne en slik særlov.

Det skjedde det jeg trodde vi skulle unngå. Vårt familiemedlem ble sykere, psykoselidelsen gjorde det slik at noe måtte skje. Av hensyn til den som var syk, og til resten av familien.

Det som før bare var kjente begrep, slik som tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering, Lov om psykisk helsevern, ble en del av vårt liv.

Det kronglete behandlingskriteriet ble plutselig virkelighet. Ikke bare noe man skriver om.

Som pårørende ble det advokat Kari Paulsrud sa 2011 i Tidsskrift for Norsk Psykologforening vårt dilemma: …»hvis vi fjerner behandlingskriteriet, vil mange som trenger helsehjelp, ikke få det. De vil forkomme. Det er uetisk. Etter mitt syn har samfunnet et omsorgsansvar som vi ikke kommer unna. Vi vet at psykologisk behandling og medisinering hjelper.»

En tvangsinnleggelse er en belastning både for den syke og de som står nær. I etterkant dukker spørsmålene opp. Kunne bedre oppfølging fra helsevesenet ha forhindret en tvangsinnleggelse? Var det nødvendig med to ambulansefolk og to uniforms kledde politi for å bli fraktet til behandling?

Samtidig som jeg er glad for at vi har et lovverk som sikret vårt unge familiemedlem psykisk helsehjelp, er jeg samtidig usikker på om «å tvinge mennesker til hjelp» hjelper.

Det er snart valg Psykiske helseplager koster Norge mellom 60 og 70 milliarder kroner i året, skriver sjefredaktøren i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Mange penger kunne i hvert fall ha blitt spart ved å jobbe forebyggende. Å få hjelp først når lovverket sikrer deg dette, koster så mye mer. Både i kroner og øre, men også i lidelse.

Birgitte Finne Høifødt, kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.