Hjem > Nyheter > Spill på lag med hjernens utvikling

Spill på lag med hjernens utvikling

17.februar inviterer Dag Øystein Nordanger oss med på et webinar om traumebevissthet. Egentlig er han ikke så glad i det ordet. Hvorfor ikke?

– Å leve i ytterlighetene er ekstremt slitsomt, minnet Nordanger oss på og la til at man innen psykologien nå velger å fokusere mer på kompensasjon og ikke like mye på reparasjon.Forsker og psykolog Dag Øystein Nordang– Å leve i ytterlighetene er ekstremt slitsomt, minnet Nordanger oss på og la til at man innen psykologien nå velger å fokusere mer på kompensasjon og ikke like mye på reparasjon. problematiserer begrepet «traumebevissthet». I møte med pasienter og brukere av spesialboliger og dagsenter, mener han de samme prinsippene bør gjelde alle. Foto: Helse Bergen

– Begrepet «traumebevisst omsorg» kan virke forvirrende. Dette sier psykolog og forsker Dag Øystein Nordanger. Prinsippene gjelder nemlig alle mennesker.

Det er dette han vil utdype på under webinaret 17. februar, arrangert av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Lett om det som er tungt

Dag Øystein Nordanger er kjent for sin folkelige og lettfattelige tilnærming av temaet traumer. For sine foredrag har han mottatt en rekke priser. Sammen med kollega og psykolog Hanne Cecilie Braaterud, ga han i 2017 ut boka «Utviklingstraumer, regulering som nøkkelord i en ny traumepsykologi».

Denne gangen ønsker Nordanger å belyse en omsorgsmodell tilpasset alle som jobber i hjelpe- og omsorgstjenesten. – Prinsippene gjelder i møter med alle mennesker, påpeker han, – og spesielt dem som, under lengere tid, har vært utsatt for en enorm og stadig gjentagende stressbelastning.

Omsorg er omsorg: Metoder knyttet til traumebevisst omsorg gjelder i grunn all omsorg. Dette mener forsker og psykolog Dag Øystein Nordanger. Holdningen kommer til nytte i møte med alle trengende.

Disse menneskene beskriver Nordanger som særs godt trent. Men der vi ellers snakker om styrke og trening som noe positivt, har disse pasientene brukt enorme mengder krefter for å kunne tåle farer og stress.

– Traumatisk stress mobiliserer kroppens forsvar, forklarer Nordanger. – Hjernen reagerer med en hensiktsmessig tilpasning. De delene av hjernen som setter oss i affekt blir dermed veldig godt trent. Poenget er at belastningen kan bremse utviklingen hos et menneske. Mye energi går med til å passe på. Nordanger sier det slik:

– Denne energien burde heller blitt benyttet til eksempelvis å lære og utforske.

Barn og unge som lever under utrygge forhold bruker med andre ord store krefter og mye energi på å beskytte og sikre seg. En ting er når situasjonen ute i verden oppleves farlig, i gata eller på skole, men når det også er utrygt hjemme og sammen med mor og far, da kan situasjonen bli kritisk. Nordangers poeng er at slike barn blir frarøvet mange av de erfaringene som skal til for en naturlig og sunn utvikling.

Mangelperspektiv

Det er altså ikke bare belastningen i seg som kan hindre et menneske å komme videre i livet, men også fraværet av erfaringer. Nordanger kaller det for et «mangelperspektiv» på traumatisering.

I møte og behandling av disse tilfellene er det viktig å ha i mente at pasientene har et ekstremt godt trent affektapparat. Mekanismene for å dempe stress og fare er tilsvarende dårlig trent. Konsekvensene kan, i voksen alder, ikke bare gi traumereaksjoner, det kan være hva som helst. Psykologen kan ramse opp:

Liten eller ingen tillit til andre, dårlig selvbilde, rus, selvskading eller selvmedisinering. Relasjonelle problemer og allmenne psykiske lidelser som angst og depresjoner. Fellesnevneren er at opplevelsene, eller også mangel på erfaring, har gått ut over evnen til å regulere seg selv og sine følelser.

Oppskrift på utvikling

– Dette er ikke noe hokus pokus, påpeker Nordanger.

– I møte med mennesker som har opplevd traumer, gjelder det å gi dem en overdose av hva alle mennesker trenger for å utvikle seg.

Spesielt trekker Nordanger fram verdien av gode kroppslige og sanselige erfaringer.

Til helsearbeidere som jobber innen spesialboliger og dagsenter, vil han gjerne minne om at det ikke nytter å gå på jobb og si til seg selv at i dag skal jeg jobbe med traumebevisst omsorg og dermed kun utøve omsorgen på dem som tydelig er traumatisert. – Holdningen er til nytte i møte med alle, avslutter han og inviterer til webinar.

Kompensere og reparere

Det finnes en oppskrift for en sunn utvikling. Dette er en av tesene psykolog og forsker Dag Øystein Nordanger tar med seg inn i webinaret 17. februar.

Webinaret er åpent for alle og arrangeres av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Det er gratis og trenger ingen påmelding. Det blir også tatt opp.

Under webinaret vil Nordanger blant annet besvare spørsmål som:

  • Hvordan skal vi spille på lag med denne oppskriften på en god utvikling?
  • Hva gjør en traumebasert belastning med oss mennesker?
  • Hvilke type problemer kan den trigge?
  • Ikke minst: Hva kan vi gjøre?
  • Hvordan kan vi kompensere det pasienten ikke har fått?

Les også: Trendy med traumer

Nordanger

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.