Hjem > Erfaringskonsulenter > Skal stifte organisasjon for erfaringskonsulenter

Skal stifte organisasjon for erfaringskonsulenter

Antallet erfaringskonsulenter som er ansatt i offentlige stillinger innen psykisk helse og rus øker jevnt fra år til år. Denne våren legges grunnlaget for å danne en organisasjon som skal samle erfaringskonsulenter fra hele landet under en paraply.

Torbjørn Mohn-Haugen, leder for arbeidsgruppen med erfaringskonsulenter

Under høstens erfaringskonsulentsamling ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe for erfaringskonsulenter som skal se på muligheten for å danne en interesseorganisasjon. Erfaringskompetanse vil ikke lenger kunne satse spesielt inn mot erfaringskonsulentene, slik vi har gjort tidligere. Vi er derfor veldig glad for at det ble nedsatt en arbeidsgruppe på samlingen i høst, som kan ha den koordinerende funksjonen som vi har hatt tidligere, sier
seniorrådgiver Eva Svendsen. – Da vi startet med å arrangere samlinger var det cirka 20 deltakere.
Sist samling var det 80, og vi har nesten 150 erfaringskonsulenter registrert hos oss. Nå som de begynner å bli så mange er det naturlig at de etter hvert tar den stafettpinnen videre og danner en egen organisasjon som kan fokusere på erfaringskonsulentene og deres område.

Lagt grunnlaget

Arbeidsgruppa består av ni erfaringskonsulenter fra ulike deler av landet. Arbeidet med planleggingen av en nasjonal satsning begynte allerede før jul, og nå har de hatt sitt første møte. – På møtet nå i februar diskuterte vi en del grunnleggende ting, sier Torbjørn Mohn-Haugen, som er leder av arbeidsgruppa. – Vi diskuterte blant annet hva en slik satsning på erfaringskonsulenter bør innebære. Kompetanseheving, samlinger og arbeidsforhold knyttet til lønn, faste stillinger og eventuelle arbeidskonflikter er noe vi mener bør stå sentralt i arbeidet til en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter.

Intens jobbing frem mot stiftelsesmøtet

– Vi ønsker å formelt stifte organisasjonen før sommeren, sier Mohn-Haugen. – Det er mye som skal gjøres, og vi har fordelt oppgavene mellom alle i gruppen.  Arbeidet gjøres for det meste på vår egen fritid, så det vil bli intens jobbing frem mot stiftelsesmøtet for å få alt på plass.

Arbeidsgruppa er i gang med å gjøre avtaler. – Ja, den neste

Bilde fra arbeidsgruppas første møte. Tre av medlemmene deltok over skype. God stemning under møtet.

tiden vil vi bruke på å gå i dialog med ulike instanser som kan være behjelpelige med finansiering, kompetanse og erfaringer knyttet til å drive en organisasjon, sier Mohn-Haugen. – Vi er allerede i samtaler med blant annet KORUS Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, KBT-Midt Norge og Sagatun brukerstyrte senter. Vi har også planer om å gå i dialog med Fagforbundet før det neste møtet i april.

Mohn-Haugen legger til at arbeidsgruppa er åpne for å se på muligheter for samarbeid med flere. – Vi tar gjerne imot innspill fra andre erfaringskonsulenter og interessenter over hele landet, det er bare å ta kontakt, avslutter han.

Du kan kontakte Torbjørn på telefon: 90109176 eller e-post: torbjorn.mohn-haugen@bgo.oslo.kommune.no for innspill.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.