Hjem > Nyheter > Suksess med ACT-team kan fremme videre satsing

Suksess med ACT-team kan fremme videre satsing

Erfaringskompetanse.no har i samarbeid med forskningsavdelingen ved A-hus evaluert ACT-team og deres hjelp til psykisk syke. – Metoden bruker-spør-bruker var viktig for å få kritiske og ærlige svar, sier forsker Kristin Heiervang.

28. oktober presenterer Kristin Heiervang (bildet) og Ann-Mari Lofthus resultatene fra "Bruker spør bruker om ACT" på Helsedirektoratets konferanse Rådslag om Opptrappingsplanen for rusfeltet.

2009 startet Helsedirektoratet en satsing mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og tilskudd til etablering og drift av oppsøkende ACT-team er en del av satsingen.

Oversett gruppe får hjelp

– De som tilbys disse tjenestene er en oversett og underbehandlet gruppe i samfunnet. Med ACT kan man nå disse, viser foreløpige resultater fra forskningen, sier Heiervang.

ACT står for Assertive Community Treatment, ofte oversatt som” aktiv oppsøkende behandling”.

Undersøkelsen er en del av en stor nasjonal evaluering. Det Erfaringskompetanse skulle undersøke sammen med A-hus var brukernes erfaringer med ACT-team. Etter bruker spør bruker-metoden ble foreløpig 77 brukere av ACT-team intervjuet.

Det er Helsedirektoratet som har bedt om rapporten – som skal være ferdig til høsten 2014.

Hvor vellykket har ACT-modellen vært? Har den nådd brukerne? Har teamet jobbet etter ACT-modellen. Hvordan har det gått med brukerne, har de mindre symptomer? Har de fått bedre liv? Dette var spørsmål man blant annet ønsker svar på.

Svarene fra brukerne skal være med på å fortelle hvor vellykket og hensiktsmessig tilbudet er. I følge Heiervang har ikke brukererfaringene i denne sammenheng vært vektlagt i så stor grad før.

Uhildet informasjon

– Det har vært en spennende og utelukkende positiv prosess å jobbe med Erfaringskompetanse, her har vi jobbet med flinke folk, sier hun.

– Metoden «bruker spør bruker» var ny for oss, og jeg tenker at den har gitt oss uhildet informasjon fra brukerne. Det er en fordel at det ikke er tjenesten selv som spør. Vi har hatt dyktige intervjuere, og det har vært godt koordinert av Heidi Westerlund ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Det har vært et givende samarbeid mellom Erfaringskompetanse og forskermiljøet ved Ahus, bekrefter Hilde Hem, daglig leder ved Erfaringskompetanse.

– Forskning viser at det å benytte intervjuere med brukererfaring ofte får frem de mer kritiske erfaringene, legger hun til.

– Samarbeidet om forskningen, en kvantitativ studie, har vært «business as usual», sier Heiervang, og forklarer:

– Akkurat som med andre samarbeidspartnerne innen forskning har vi også med Erfaringskompetanse satt oss ned og diskutert problemstilling, kommet fram til spørsmål vi skulle stille, og blitt enig om målet. Ut fra hvert vårt ståsted har vi delt forståelsen for hva som er viktig, og vi har «snakket det samme språket».

Kan gi politisk gevinst

– Hva kan svarene fra forskningen bety, helsepolitisk?

– Hvis resultatene holder seg, og det blir dokumentert at ACT-brukerne er fornøyd, så vil jeg tenke at det bør medvirke til en politisk støtte til videre ACT-satsning.

I undersøkelsen er det brukerstemmen som er vektlagt.

– Det er opp til helsemyndighetene å bestemme hva de ønsker å videreføre. Fra før vet vi at det er en politisk vilje for å vektlegge brukerstemmen, se brukerperspektivet i behandlingen.

– Det er brukerens liv det handlet om. I utgangspunktet var tankegangen og ønsket å gi et bedre tilbud til denne gruppen. Det er flere foreløpige funn som tyder på at man har oppnådd det, tendensen peker i den retningen, avslutter Kristin Heiervang.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.