Hjem > Nyheter > – Svært skuffet over Paulsrudutvalget

– Svært skuffet over Paulsrudutvalget

Siv Helen Rydheim er svært skuffet over at Paulsrudutvalget ikke gikk lenger i forhold til tvangsmedisinering. Det er ifølge Rydheim det mest problematiske.

PROTEST: Siv Helen Rydheim reagerer sterkt på Pausrudutvalgets innstilling og har i etterkant meldt seg ut av Mental Helse i protest. (FOTO: THOMAS ØVERBØ)

– Det er i tillegg skuffende at utvalgets flertall kom med en merknad til We Shall Overcome (WSO) sin representant, Hege Orefellens, dissens. To av medlemmene i utvalget avsto heldigvis fra å undertegne merknaden. Dessverre var ikke Mental Helses representant en av disse. På bakgrunn av det, valgte jeg lørdag å melde meg ut av Mental Helse. Dette var den siste dråpen som fikk begeret til å renne over. Valgkomiteen i WSO hadde lagt merke til mitt engasjement, og når jeg ble spurt om å stille som sentralstyremedlem i vår, var det ikke vanskelig å svare positivt på det. Og når Paulsrudutvalget la fram sin innstilling kjente jeg at det var en viktig beslutning jeg tok. WSO er en kamporganisasjon hvor jeg føler at jeg møter likesinnede, sier Rydheim til Erfaringskompetanse.no.

Stort nettverk
Hun støtter forsker Ragnhild Krogstad som i Klassekampen mandag uttalte at ”det klart mest problematiske med tvang i psykisk helsevern, er tvangsmedisinering.”
– Jeg mener også at det er tvangsmedisineringen som er det mest problematiske. Det er svært krenkende å oppleve å bli fratatt all rett til medbestemmelse, og jeg snakker ut i fra egen erfaring. Finnmark, hvor jeg bor, ligger på landstoppen i antall tvangsinnleggelser. Første gang jeg ble tvangsinnlagt og de opplevelsene jeg hadde i forbindelse med det, gjorde at jeg i 16 år jobbet med et manus. I 2008 fikk jeg utgitt boka ved hjelp av et lån fra min mor. Hun var heldigvis en av de pårørende som forsto at det de gjorde der jeg var innlagt, og den anbefalingen de ga etter andre gangs innleggelse, måtte være grunnleggende feil. I boka har jeg beskrevet psykoseopplevelsen og hvordan det var å bli tvangsmedisinert. Etter at boka kom ut, har jeg fått et nettverk i hele Norge som har lignende erfaringer. Jeg måtte skrive om opplevelsene fordi jeg hadde problemer med å tro at det var mulig å “behandle” mennesker på den måten. De kaller det behandling, men det er mishandling, sier Rydheim.

Enkel sak
Hun er ikke glad for forslaget om innføring av begrepet beslutningskompetanse.
– Hvem vil vurdere om den enkelte har beslutningskompetanse? Det ligger heller ikke inne forslag om at et psykiatrisk testamente tas i bruk. Det er også svært skuffende. Det burde vært en enkel sak å få til, mener hun.

Dugnad for frihet
– Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv fra mars i fjor blir omtalt i utvalgets innstilling, og jeg ønsker at det skal opprettes alternativer til tvang og medisinfrie tilbud snarest. Men det kommer til å ta tid før det eventuelt blir en realitet. I mellomtiden tenker jeg at prosjektet Dugnad for frihet må bli løftet fram. Jeg ser fram til at dette initiativet får midler nok til å bli virkeliggjort. Vi er mange som ønsker å slutte med medisiner på et trygt sted, og de stedene finnes ikke innenfor det offentlige helsetilbudet, sier Rydheim som håper ”Dugnad for frihet” på sikt kan bli en realitet i alle fylkene her i landet.
– I Finnmark har vi et ekstra stort behov for det, siden tvangen er høyest her, presiserer hun.

Støttet dissensen
Anne Grethe Klunderud, styreleder i Mental helse, skrev under på merknaden Rydheim refererer til. Klunderud presiserer overfor Erfaringskompetanse.no at hun gjorde dette som privatperson, ikke som styreleder:
– Det har tatt utvalget ett år å bli enige om at særlovgivningen bør fjernes. Å faktisk gjøre det er et omfattende arbeid,som involverer flere deler av tjenestene enn psykisk helse. Og som tar mer tid enn ett år. Vedrørende dissensene kan jeg ikke se at det tjener til noe å kommentere på det, utover at det var jeg som person som støttet dissensen, ikke Mental Helse. Den handlet jo om utvalgets medlemmer og arbeidsforhold, uttalerer Klunderud.
Utvalget

Det var i mai i fjor regjeringen oppnevnte lovutvalget som skulle utrede og vurdere bestemmelser om tvang innen psykisk helsevern. Utvalget er et ledd i regjeringens arbeid med å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang.
Paulsrudutvalget består av følgende: Advokat Kari Paulsrud, leder og medlem, Oslo, advokat Marius Emberland, Oslo, advokat Mette Yvonne Larsen – Nesodden, førsteamanuensis Bjørn Henning Østenstad – Fjell, advokat Tor Kolden – Lillehammer, avdelingssjef Trond Fjetland Aarre – Eid, avdelingsoverlege Marit Bjartveit Krüger – Oslo, psykiatrisk sykepleier Unn Hammervold – Stavanger, allmennlege Harald Sunde – Sør-Varanger, psykolog Nadia Ansar – Oslo, leder Ståle Luther –Tromsø, Børre Oscar Bilset Gundersen – Porsgrunn, Anne Grete Klunderud – Øvre Eiker, Ingunn Sætervadet –Bærum og Hege Orefellen – Vestby.

Ønsker du å låne Rydheims bok ”Kjærligheten spør ikke,den bare er ? Send oss en mail: bibliotek@erfaringskompetanse.no
Ønsker du å dele dine erfaringer? Send oss ditt bidrag til Kunnskapsbasen

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.