Hjem > Nyheter > Ta erfaringskunnskapen på alvor

Ta erfaringskunnskapen på alvor

Rita K. Klausen har nettopp levert sin doktorgradsavhandling hvor hun har intervjuet 30 pasienter ved tre ulike distriktspsykiatriske sentre. I avhandlinga beskriver hun blant annet hvor viktig det er å lytte til pasientens fortellinger.

Tom Runar Bergane, Rita K. Kalusen, og Eva Svendsen i Erfaringskompetanses bibliotek. (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

– Det diagnosebaserte språket hemmer brukermedvirkning. Ta heller i bruk kunnskapen fra pasienten og det erfaringsbaserte språket, sier Klausen.

Hun er utdannet familie- og nettverksterapeut, og har jobbet tidligere ved flere ulike barnevernsinstitusjoner og ved Fontenehuset i Tromsø, før hun ble stipendiat ved Universitet i Tromsø.

Brukermedvirkning og innsikt

– Masteroppgaven min om søsken som pårørende innen psykisk helse og rus ga inspirasjon til doktorgradsarbeidet, forteller hun.

Brukerens fortelling er viktig. Avhandlingen – som er basert på fire artikler – har derfor det man kaller et narrativt design. «Innsikt og brukermedvirkning blant brukere av psykiske helsetjenester i Nord- Norge. En studie av narrativer i kontekst» er arbeidets tittel.

– Jeg hadde et medlem fra en brukerorganisasjon med meg som konsulent i arbeidet med intervjuguiden til avhandlingen, sier hun.

Klausen er også skribent i gatemagasinet Virkelig. Tett og nært skriver hun blant annet om hvordan enkeltmenneske opplever å få en diagnose, og hvordan det erfares av nettverket og de pårørende.

Det avgjørende første møte

– Det viser seg at det første møte ved innleggelsen er helt avgjørende for hvordan behandlingen vil bli. I dette møte avgjøres det hvorvidt du har innsikt, og i hvor stor grad du kan medvirke til egen behandling. Betydningen av dialogen er viktige funn i arbeidet mitt, sier hun.

– Å ha innsikt må brukes som et verb. Dette er ingen stabil egenskap hos pasienten. Jeg ser på innsikt og brukermedvirkning som prosesser, sier hun.

Rita K. Klausen besøkte nylig Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse for å gjøre seg kjent med senterets samfunnsoppdrag.

En kanal for erfaringer

– Kompetansesenteret har sin styrke ved å være en kanal der brukerne kan komme med sine erfaringer, eller narrativer. Historiene jeg har sett på viser kompleksiteten og mangfoldet blant brukerne innen psykisk helse.

– Fortellingene viser også at det finne like mange måter å utøve brukermedvirkning på som det finnes brukere. Hva som er god brukermedvirkning for den ene, behøver ikke være det for den andre.

Klausen mener erfaringshistoriene som kompetansesenteret har samlet inn beskriver behovet for individuelt tilrettelagt brukermedvirkning.

– Det unike med kompetansesenteret er at erfaringskompetansen tas på alvor.

– Når man inviterer brukeren inn med denne tilliten, gjenspeiles det i historiene. Bruker- og pårørendehistoriene får en «åpen» inngang, og er ikke begrenset med faste rammer, slik som i kliniske samtaler. Rammene er kun det skriveveiledningen informerer om.

Ny kunnskap

Hun tenker at historiene er ny kunnskap, og et potensiale for å utvikle brukerkunnskap fra bunn.

– Historiene er helt nye stemmer som forteller hva som rører seg i samtiden. Hvordan opplever brukerne de psykiske helsetjenestene i dag? Det er viktig for forskningen.

– Nettsiden knytter fag- og brukerfeltet sammen. Her får man informasjon om hva som skjer innenfor feltet bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse og rus.

– Jeg mener også at det er viktig å definere dette som et eget fagfelt. Nettsiden fyller et behov. Selv fulgte jeg ivrig med da jeg holdt på med doktorgradsarbeidet mitt, sier Klausen.

Norge henger etter

Hun opplever at brukerkompetansen i større grad tas på alvor i dag, men at Norge er på «nyfødtstadiet» sammenlignet med England og USA, som har jobbet lengre med fagfeltet.

– Sett med en forskers øyne, hva er viktig med Erfaringskompetanses arbeid?

– Bruker- og pårørendes erfaringer innen psykisk helse og rus vektlegges i stadig større grad i ulike rapporter og retningslinjer – og i det politiske liv. Her utgjør Erfaringskompetanse et viktig nettverk og et knutepunkt for slik kompetanse.

– Vi ser dette innen helseforskning: For å få forskningsmidler må man nå inkludere pasienter og brukere. Hvis ikke, må man forklare hvorfor.

– Det er en utvikling i riktig retning, og understreker brukermedvirkning som et dynamisk samarbeid mellom brukerne av helsetjenester. Det gir også forskere gode muligheter til å ta brukermedvirkning på alvor sier Rita K. Klausen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.