Hjem > Nyheter > Toppmøte 2015: Bort fra merkelapper, skjemaer og prognoser

Toppmøte 2015: Bort fra merkelapper, skjemaer og prognoser

-Vi er opptatt av involvering og brukermedvirkning. Men når det kommer til stykket møter vi mennesker med merkelapper, skjemaer og prognoser. Hva skal til for at vi får utvidet vår forståelse, spør Erfaringskompetanses seniorrådgiver Tom Runar Bergane foran årets Toppmøte «Med rett til å være, med rett til å styre».

LØFTE DIALOGEN: -Vi ønsker å løfte dialogen til å handle om hvordan vi forstår og hvordan vi møter mennesker i sårbare situasjoner, sier seniorrådgiver Tom Runar Bergane foran årets Toppmøte 22. september. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Statsminister Erna Solberg åpner årets Toppmøte 22. september, mens leder av helse og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos vil holde en sluttappell om hva hun politisk kan bidra med for at anbefalingene fra Toppmøte 2015 blir tatt på alvor. Rundt 100 inviterte deltakere har meldt seg på årets Toppmøte på Thon hotel Opera i Oslo. Et arrangement Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har store forventninger til, forteller Bergane.

Forventninger
-Professor Peter Kindermans forståelse av psykiske lidelser, sammen med appeller fra bruker og fagfeltet under Toppmøte, håper jeg gir grunnlag for at vi kan utfordre gjeldende grunnlagsforståelse innen feltet. Hvordan skal vi i fremtiden skreddersy individuelle forløp som menneskene det gjelder har et eierskap til? Jeg har forventninger til at appellene under møtet skal sette i gang refleksjoner hos hver enkelt deltaker som bidra til en dialog om hvordan fremtiden skal se ut på feltet.

Pakkeforløp
Regjeringen har varslet pakkeforløp som modell for psykisk helse. Vi ønsker at Toppmøte i stor grad kan vise mangfoldet og at det vil utarbeides anbefalinger som gjør helsemyndighetene i stand til å ta riktige og gode valg når det gjelder innhold som ivaretar den enkeltes rett til være og til å styre, sier han og fortsetter:
-Vi er opptatt av involvering og brukermedvirkning, men når det kommer til stykke så møter vi mennesker med merkelapper, skjemaer og prognoser. Hva skal til for at vi får utvidet vår forståelse? Med rett til å være og med rett til å styre handler om at hvert enkelt menneske har behov for å bli akseptert for den de er og at autonomien over eget liv er avgjørende for vekst og utvikling. Debatten omkring temaer innen psykisk helse og rus handler ofte om dilemmaer og om utfordringer knyttet til forsvarlighet og muligheten for å gripe inn i andres liv med omsorg som argument. Det er viktig med debatter om ulike sider ved feltet, men ofte blir det enten eller tenkning som hindrer oss i finne gode og innovative løsninger.

 -Psykisk helse og rus
Vi ønsker derfor å løfte dialogen til å handle om hvordan vi forstår og hvordan vi møter mennesker i sårbare situasjoner. Deretter kan vi konkretisere innspillene til faktiske anbefalinger om hva fremtidens tjenester bør inneholde og hva slags verdier og kunnskapsgrunnlag dette skal være fundamentert på. Vår oppgave er å få de ulike perspektivene til å møtes. På den måten kan man sammen finne gode veier til gode tjenester for brukere og pårørende innen psykisk helse og rus, mener Bergane.
Toppmøte får besøk av leder for det nordiske toppmøte innen psykiatri fra Danmark, Sandra Cecilie Husted Manata. Hun vil holde en kort appell og en hilsen.

Store deler av Toppmøte vil i år som i fjor bli streamet på Erfaringskompetanse sine nettsider.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.