Hjem > Nyheter > Toppmøte 2018: SMIL ved Nidaros DPS

Toppmøte 2018: SMIL ved Nidaros DPS

Eli Valås er rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Nidaros DPS. Hun er utdannet spesialpedagog med flere videreutdanninger. Hun implementerte gruppetilbudet SMIL ved Nidaros DPS i samarbeid med Trondheim kommune i 2011, og har siden vært gruppeleder. Hilde Siraas Myran er rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Nidaros DPS. Hun er vernepleier med flere videreutdanninger og implementerte gruppetilbudet SMIL ved Nidaros DPS sammen med Eli Valås. Otto Stormyr er vernepleier, erfaringskonsulent og gruppeleder i SMIL. Han jobber til vanlig i et ungdomstiltak i Barne- og familietjenesten i Trondheim Kommune.

-Vi håper at våre erfaringer ved SMIL-prosjektet ved Nidaros DPS kan løftes opp slik at vi kan synliggjøre barnas behov, sier Eli Valås, Hilde Siraas Myran og Otto Stormyr fra SMIL, Nidaros DPS.

-Hvorfor har dere sagt ja til å bidra på årets toppmøte, om barn som pårørende?

Vi ble spurt etter kontakt med NK LMH. Nidaros DPS og Lærings- og mestringssenteret har stort fokus på barn som pårørende og har siden 2010/2011 drevet gruppetilbudet SMIL. Det er viktig og motiverende at temaet løftes opp på et politisk nivå.

-Men dere deltar på konferanser, dialogmøter, fagmøter hele tiden. Hva er verdien for dere av å samle mennesker rundt ett tema på en slik dag?

Viktig tema! Dele erfaringer, lære av hverandre og hvordan vi sammen kan videre løfte og utvikle arbeidet omkring barn som pårørende og deres familie/nettverk.

-Hva skal dere bidra med denne dagen, og hvordan tenker dere dette kan bidra til bedre tjenester?

Vi skal fortelle om hvordan vi har implementert og jobbet med gruppetilbudet SMIL, hva vi tenker har vært viktige suksessfaktorer/fremmende trekk ved arbeidet, dele erfaringene vi har gjort oss med brukersamarbeid/samarbeid med erfaringskonsulent i gruppa og hvilke utfordringer vi møter. Dette er viktig forebyggende og helsefremmende arbeid! Vi ønsker også å synliggjøre barn som pårørende og hvilke behov de har. Bevisstheten omkring viktigheten av åpenhet og samhandling med hjelpeapparatet, familien og nettverket til barnet må økes.   

-Hva er slik dere ser det det aller viktigste som må skje i den nærmeste fremtid for barn som pårørende?

-Vi må fortsette å ha fokus på, og styrke feltet. Det må bli økte midler til å etablere og drifte lignende tilbud for disse barna og deres familier. Det må også settes av midler til evaluering og forskning.

-Hvilke forventninger har dere til hva denne dagen skal resultere i, helt konkret for disse barna?

-Økte midler til tiltak og forskning og at barn som pårørende i større grad blir sett og hørt, med tanke på egne behov. Mer brukermedvirkning og bruk av erfaringskompetanse. Og til slutt: Økt og systematisk samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.   

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.