Hjem > Nyheter > Trendy med traume

Trendy med traume

Kunnskapsminister Guri Melby har et traumatisk forhold til bukken i gymsalen. Hva skjer når det går inflasjon i et medisinsk begrep?

Kunnskapsløst: Når Guri Melby snakker om traumer knyttet til bommen i gymsalen, er det ikke traumer i ordets rette forstand. Men snarere med en lettere og trendy sjargong. (Foto: Marte Garmann).

– Innen psykisk helsevern er adopsjon av ord ikke helt uvanlig. Dette sier Harald Bækkelund. Han er psykologspesialist ved Modum bad og jobber dessuten ved Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress. Bækkelund har lagt merke til at ordet «traume» benyttes som om det var trendy. Han ler: – Selv realitydeltakere bruker det, de sier at de underveis i serien er blitt traumatisert.

Ikke alt er traumatisk: – Vi skal være forsiktige med å kalle alt for traumer, fastslår Harald Bækkelund. Han er psykologspesialist ved Modum bad og jobber også ved Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress.

Fra faguttrykk til dagligtale

– Majoriteten av befolkningen vil nok oppleve en potensiell traumatisk hendelse i løpet av livet, sier Bækkelund, – Som regel går det helt bra og ender ikke opp i en diagnose.

I eksempelet til kunnskapsministeren er Bækkelund enig i at det nok heller er snakk om redsel. Guri Melby har dårlige minner knyttet til bukken i gymsalen. Strengt tatt har nok ikke møte med den gitt henne traumer i ordets rette forstand. Når begrepet benyttes av helsevesenet, er det med et litt annet innhold.

– Ulike hendelser kan skape traumer, sier Bækkelund. – Felles for dem alle er at de opplevelses som overveldende, ofte livstruende eller dypt krenkende. Vonde opplevelser som treffer personen ofte, og i en sårbar periode i livet, er særlig skadelige. Spesielt barn er utsatt her.

– Dette er opplevelser som ikke gjør deg sterkere, men snarere bryter ned, presiserer psykologspesialisten.

– Det er hendelser som kan skape store helseplager for oss og dessuten påvirke handlingsmønsteret.

En reaksjon er at du gjør alt for ikke å oppleve noe lignende igjen, og hvis du gjør det, reagerer du med en voldsom redsel eller også depresjon.

Motstand gjør deg ikke nødvendigvis sterk

Forskjellen på en traumatisk opplevelse og andre negative hendelser kan, ifølge psykolog Bækkelund, sammenlignes med en tur på styrkerommet. Tar du hardt i kan treningsøkten styrke deg. Men overgår du kapasiteten din og legger på mer enn du mestrer det, da kan du ødelegge deg.

Slik ordet brukes i dag kan flere og flere mene at de har en traume, men Bækkelund vil gjerne avdramatisere dette. – Alle vonde opplevelser er ikke farlige, trøster han.

Begrep og fenomen

I boka Levd Liv, utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i 2016, skriver redaktør Eskil Skjeldal om forskjellen på begrep og fenomen.

– Ikke tro du har kontroll på fenomenet, selv om du kan beherske og forstå begrepet, skriver Skjeldal. Videre kommer redaktøren med en helt klar oppfordring:

Jakt alltid på fenomenet, så en parentes rundt begrepene.

At begreper ser ut til å være språkets svar på hettegenseren, betyr med andre ord ikke at vi kan forholde oss likegyldige til fenomenet som sådan. Når det gjelder traumer kan ordet ofte benyttes når noe er vondt, vanskelig eller bare litt kleint. Fenomenet “traume” er derimot fortsatt opprivende, vondt og skadelig.

Å leve det er å…: Antologien «Levd Liv» ble gitt ut av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Boka var en markering av senterets 10-års jubileum 2016.

Harald Bækkelund sukker. Personlig er han ikke i posisjon til å gripe inn i befolkningens språkbruk og fortelle dem hva et ord egentlig skal bety. På en annen side, kanskje har ikke en hyppig bruk av ordet bare negative konsekvenser? Kanskje kan det også bidra til en større åpenhet om psykiske lidelser?

WEBINAR: 17. februar arrangerer erfaringskompetanse et webinar med tema Trumebevissthet. Psykospesialist Dag Øystein Nordangers er invitert inn for å holde et foredrag. Han spør: Hva kan være utfordringer og hva er god utviklingsstøtte etter traumer? Hva er nytt innen forskning og faglig utvikling? For sitt arbeid har Nordanger vunnet flere priser. Han jobber ved Regionalt senter for vold og traumatisk stress (RVTS vest) og ved OsloMet og er kjent for sin engasjerende og folkelig formidling. Ingen påmelding .

Møtes på web: Dag Øystein Nordanger har vunnet mange priser for sine lettfattelige og engasjerende foredrag om traumer. 17. februar er det mulig å møte han ansikt til ansikt på webinar.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.