Hjem > Erfaringskonsulenter > Trenger erfaringskonsulenter egen utdannelse?

Trenger erfaringskonsulenter egen utdannelse?

Erfaringskonsulentenes viktigste oppgave er å bidra med de erfaringene de har. Samtidig så spør jeg meg om det er nok, eller om det bør være en grunnutdanning i bunn, sier Morten Brodahl.

Erfaringskonsulent Morten Brodahl er opptatt av hvilken kompetanse som er vesentlig å ha for erfaringskonsulenter

Morten Brodahl er erfaringskonsulent i Nasjonal kompetansetjeneste ROP og sitter i Erfaringskompetanse sitt styre. Han er opptatt av hvilken kompetanse det er vesentlig å ha for erfaringskonsulenter som jobber innen psykisk helse og rus.

– Jeg spør meg om det er tilstrekkelig å være ufaglært og kun ha erfaringer som pasient/bruker innen rus og/eller psykisk helse, eller om det bør være en grunnutdanning i bunn, sier han.

Erfaringskonsulentene supplerer tjenestene

– Det viktigste for oss som jobber som erfaringskonsulenter er selvfølgelig å dele de erfaringene vi har gjort oss, både i møte med helsevesenet og hvordan det er å slite psykisk
og/eller ha et
rusproblem, sier han.
For brukeren kan
det gi håp om tilfriskning på en annen måte enn hva fagfolkene kan, fordi vi har vært i samme båt.

– Som erfaringskonsulent er det en del av jobben å dele av de erfaringene slik at brukerne kan se at det går an å bli bedre, det er en av hovedoppgavene, understreker Brodahl. Erfaringskonsulentene gir på en måte et tilbud som er et godt supplement til de tjenestene som gis fra før.

– I noen tilfeller vil kanskje tilbudet bli enda bedre, om erfaringskonsulentene fikk en grunnutdannelse å støtte seg på. Når det er sagt tror jeg det er viktig å ha både ufaglærte og faglærte erfaringskonsulenter, fortsetter han. Erfaringskonsulentene har veldig ulike arbeidsoppgaver, og i noen stillinger vil det kanskje være hensiktsmessig med en som har en utdannelse i bunnen, mens i andre tilfeller er erfaringene nok.

Halvparten får ikke tilfredsstillende opplæring

I en undersøkelse utført av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse fremkommer det at rundt halvparten av erfaringskonsulentene sier de kun har fått delvis eller ikke tilfredsstillende opplæring for å kunne gjøre jobben de er satt til. 67% har kun fått opplæring i noe av lovverket eller ikke i det hele tatt.

– Det er selvsagt ikke bra, sier Brodahl. Men det er også viktig å ta med seg at vi er en del av en ny yrkesgruppe som er i vekst, og det er kanskje sånn at dette må gå seg litt til over tid, slik at arbeidsgiverne også lærer mer om hva erfaringskonsulentene trenger av opplæring. Jeg tror også mye er avhengig av hvordan vi fremover evner å samarbeide med andre yrkesgrupper i feltet. Et godt samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene er helt essensielt for å gi gode helsetjenester til de som har behov for det.

– Angående opplæring i lovverket så synes jeg det ligger et ekstra ansvar hos lederne å lære opp erfaringskonsulentene i det. Samtidig så opplever jeg at det er mange fagfolk som henvender seg til oss som erfaringskonsulenter med spørsmål om rettigheter og lover. Så det virker ikke som det er kunnskap som sitter, selv om de har fått opplæring i det gjennom studier. Det er mulig at både erfaringskonsulenter og andre fagfolk kan tilegne seg dette gjennom andre kanaler enn utdannelse.

Nyttig med mer kunnskap

– Det er ikke svart hvitt, og det er vanskelig å si ja eller nei til om det er behov for en grunnutdannelse for erfaringskonsulenter. Det er jo en del ting jeg gjerne skulle ha kunnet mer om før jeg begynte å jobbe som erfaringskonsulent, sier Brodahl. Det hadde vært nyttig med kunnskap fra mange ulike fag. Både sosialpsykologi, sosiologi og etikk hadde vært interessant å ha, og kanskje også en dæsj fra både sosialt arbeid og vernepleierutdanningen, smiler Brodahl. Men det viktigste vil alltid være å ivareta de erfaringene man besitter, understreker han.

Rapporten om erfaringskonsulentundersøkelsen kan du lese her

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.