Hjem > Nyheter > Tvang – det mest radikale inngrep på personlig frihet

Tvang – det mest radikale inngrep på personlig frihet

– Bruken av tvang er kontroversielt og etisk utfordrende. Derfor kan ikke tvang i psykiatri og etikk skilles, sier Dr.philos. Rigmor Randi Diseth.

Det var statssekretær og tidligere psykiater Astrid Nøklebye Heiberg som var leder av disputas, da Rigmor Diseth tok sin doktorgrad i fjor, 81 år gammel. Her sammen på konferansen Menneskerettigheter, tvang og etikk på Hamar (FOTO: Thomas Øverbø)

Da juristen Rigmor Diseth ble pensjonist – etter 11 år som administrativ leder av psykiatrien ved Universitetet i Oslo – tok hun fatt på doktorgradsarbeidet.

Vi vet lite om holdninger til tvang

«Er det mulig å finne frem til de mest aksepterte holdningene til bruk av tvang i psykisk helsevern», var noe hun ønsket å undersøke.

– Psykisk helsevernloven i Norge tillater bruk av tvang under visse omstendigheter. Selv om dette blir kritisert, finnes det lite empiriske data om holdningen til dette, sier Diseth.

For å finne svar hadde hun i sitt studie 62 respondenter. Alle hadde forskjellige roller i psykisk helsevern. Det vil si tidligere psykiatriske pasienter, pårørende, medlemmer av Kontrollkommisjonen, psykiatere, andre leger og jurister.

Hun satt søkelyset på fire tema: Holdninger blant personer med tilknytning til psykisk helsevern. Rettssikkerheten for psykiatriske pasienter. Behandlingskriteriet i psykisk helsevernloven og høyesterettsavgjørelsers innflytelse på psykisk helsevernloven, eller klinisk praksis.

Bringer inn menneskerettighetene

– Med disse fire spørsmålene har jeg forsøkt å bringe menneskerettighetene inn i debatten, sier hun.

Respondentene skulle ta stilling til 30 verdiladete påstander om psykisk helsevern: Paternalisme, autonomi, rettssikkerhet og rettferdighet.

– Den påstanden som fikk størst tilslutning var at et tillitsforhold mellom pasient og terapeut er av større betydning enn rett til advokat.

Diseth tenker denne holdningen delvis gir støtte til den nåværende psykisk helsevernloven.

Tvangsinnlagt via domstol

– Nest størst tilslutning fikk påstanden om at tvangsinnlegging skulle, hvis nødvendig, bli bestemt av en domstol – og ikke av en psykiater.

Forskjellene i holdningene som kom fram tenker Diseth kan forklares ut fra rollene respondentene har i det psykiske helsevern:

– Både psykiatere, leger, medlemmer av kontrollkommisjonen og pårørende ga støtte til psykisk helsevernloven. Tidligere pasienter og jurister var kritiske til denne.

Rettssikkerhet

Diseth fortalte at hun med doktorgradsarbeidet ønsket å gå litt dypere inn i rettssikkerheten til mennesker som ble tvangsinnlagt i det psykiske helsevernet.

– Jeg var jo tross alt jurist, og hadde vel et litt annet syn på tvangsinnleggelser og behandling enn de psykiaterne jeg til daglig jobbet med, men som jeg også har stor aktelse for, fortalte hun deltakerne på den 7. nasjonale konferansen på Hamar om menneskerettigheter, tvang og etikk.

Dramatisk inngripen

Hun sier at tvang i psykisk helsevern representerer en dramatisk inngripen i et menneskes liv.

– Denne berøvelse av frihet er basert på et profesjonelt medisinsk skjønn, og ikke en rettsavgjørelse som i strafferetten. Den norske psykiske helsevernlov er basert på samfunnets tillit til psykiatrien som profesjon. Denne tilliten tillater psykiatere å behandle pasienter mot deres vilje.

I forbindelse med disse spørsmålene har Diseths avhandling også tatt for seg i hvilken grad det psykiske helsevernet er i samsvar med menneskerettighetene.

Adgang til jurist

– En betydningsfull garanti for rettsikkerhet er å ha adgang til en jurist. Slik som det er i dag har ikke pasienten ved tvangsinnleggelsen denne adgang, sier hun.

Hun mener det er en svak rettssikkerhetsgaranti.

– På den andre siden kan man si at dette kanskje vil forsinke en innleggelse som haster, og i verste fall være livstruende, medgir hun.

– Bruken av tvang er kontroversielt og etisk utfordrende. Derfor kan ikke tvang i psykiatri og etikk skilles.

Lovarbeid om tvang ligger fremdeles i en skuff

Hun mener vi har et dilemma som også Lovkomiteen av 2011 har pekt på:

– Dette var et regjeringsoppnevnt lovutvalg for vurdering av regler om tvang innen psykisk helsevern. Det var store forventninger til utvalget, men dessverre er dette arbeidet blitt lagt ned i en skuff, og vi vet ikke når det vil gjenoppstå, sier hun.

Diseth avslutter med at Norge, sammenlignet med andre land, ligger høyt på statistikken når det gjelder tvang i psykiatrien.

– For å kunne redusere denne tvangen trenger vi å vite mer om faktorene og prosessene som leder til det mest radikale inngrep på personlig frihet som vi har, sier Rigmor Diseth.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.