Hjem > Nyheter > Ulven i brukermedvirkning

Ulven i brukermedvirkning

Som nyutdannet sosionom fra Høgskolen i Lillehammer i 2007 var brukermedvirkning det temaet jeg kjente jeg brant ekstra for. For meg var brukermedvirkning noe som alle sosialarbeidere skulle legge vekt på i møte med pasienter og deres pårørende.

Erfaringene som mennesker har gjort seg gjennom møte med en hjelpeinstans viktig for fagmiljøene, skriver Tom Runar Bergane, seniorrådgiver i Erfaringskompetanse, i denne kronikken. Mange av historiene Erfaringskompetanse får handler om dette.

Jeg husker jeg var i praksis, og under midtevalueringen forklarte jeg at jeg ikke klarte å benytte meg av teorien knyttet til denne. Veilederen min spurte om hvordan praksisen min hadde vært så langt. Jeg reflekterte etter beste evne, hvor hun avsluttet med:

«Teorien har blitt en del av praksisen din, det hører jeg når du forklarer og reflekterer».

Jeg har fundert mye på dette i senere tid, og spesielt nå etter at jeg ble ansatt ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Ofte er vi ute etter å vite hva slags perspektiv vi til enhver tid innehar og hva slags metode vi benytter. Vårt fokus på egen rolle som hjelper, faglig korrekthet og selvutvikling bidrar til at vi ikke er tilstede i situasjonen.

Istedenfor å la brukermedvirkning være en implementert del av seg selv som hjelper som en form for verdi, er vi altfor opptatt av at brukermedvirkning er en metode og et perspektiv.

Møte med andre

I møte med andre mennesker er det ofte hvordan de møter deg som er avgjørende. Om kjemien er god legger det grunnlag for videre kontakt. Man blir nysgjerrig på den andre fordi man føler seg forstått, hørt og akseptert.

I disse relasjonene aksepterer vi også å få tilbakemeldinger av kritisk karakter fordi vi kjenner den andre personen godt.

Men om kjemien ikke er tilstede så vil ofte kritiske tilbakemeldinger, krav og meninger virke provoserende, og grunnlaget for bedringsprosesser ofte utebli.

Mange vil kanskje mene at det er under motstand man finner styrke, men jeg tillater meg å si at den styrken ofte forbindes med sinne og frykt, fremfor mestring og bedring.

Tillagte egenskaper

Jeg startet den nye jobben min med å lese mange av historiene Erfaringskompetanse har samlet inn de siste årene. Dette for å skape meg et bilde av hva det er enkeltmennesker har å berette fra sine liv.

Det jeg har lagt merke til, er hvordan hjelpere definerer og tillegger disse menneskene egenskaper som de slett ikke har, hvor all atferd blir tillagt sykdommen eller diagnosen.

Brukermedvirkningen forsvinner i denne prosessen. Fagpersoners makt til å definere hva som er riktig og ikke for brukeren selv, ut fra metodikk, faglig ståsted og erfaring innen faget, gjør at brukeren på mange måter blir fratatt sin verdighet, stemme og ansvar i eget liv.

Ordene mister verdi, meninger mister verdi og menneskets livsgrunnlag mister verdi. Vi har alle et behov for å bli sett og hørt, og dette er enda viktigere for mennesker som er sårbare og har behov for støtte og hjelp.

Tilbake til det menneskelige

Når vi tar dette som utgangspunkt, hva handler brukermedvirkning egentlig om? For meg, etter veiledningen i min praksisperiode – og nå snart åtte år etter fullførte studier – handler det om et begrep som skal være en del av meg som mennesket og som hjelper. Derfor er erfaringene som mennesker har gjort seg gjennom møte med en hjelpeinstans viktig for fagmiljøene.

Det som ofte kan være ment godt blir oppfattet som det motsatte, og det vil vi aldri finne ut av om vi ikke lytter til menneskene vi er i kontakt med. Starter vi ikke med å lytte til den andre er vi med på å skape ulven i brukermedvirkning.

Ulven er rask og slu. Den kommer ofte som en skygge og truer i bakgrunnen. Når vi kun anerkjenner brukermedvirkning som et perspektiv og en metode fremfor som en implementert del av oss som person og hjelper – et verdigrunnlag, da er vi med på å skape ulven i brukermedvirkning som truer medmenneskelighet, respekt, forståelse og deltakelse.

Har du en erfaring du ønsker å dele? Les mer om dette her. Har du spørsmål? Ta kontakt på post@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.