Hjem > Nyheter > Undersøkelse om høstens valgdeltagelse

Undersøkelse om høstens valgdeltagelse

Som en oppfølger til heftet om valgdeltakelse, har senteret sendt ut en større spørreundersøkelse om valget i høst. Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved alle DPS, til alle dagsentre og boliger i både offentlig og privat regi. Arnhild Lauveng vil systematisere og behandle de mange svarene i den kommende fremtid.

Seniorrådgiver Arnhild Lauveng er i gang med ny undersøkelse.

-Hvorfor en undersøkelse om valgdeltakelse, Arnhild?

-Det å stemme ved valg er en grunnleggende demokratisk rettighet, og personer med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser har rett til tilrettelegging for å stemme. Samtidig vet vi lite om hvordan denne tilretteleggingen fungerer i praksis. Det er lite forskning på dette, og generelt lite kunnskap, og derfor er det viktig å finne ut mer.

-Hva tror du at denne undersøkelsen vil vise?

-Jeg vet faktisk ikke! Som sagt har vi lite kunnskap om hvordan det fungerer i Norge. Jeg håper jo at tilretteleggingen fungerer fint, men det vet vi ikke.

-Jeg har selv arbeidet på en lukket psykiatrisk institusjon, og noe av det første jeg fikk vite var at jeg ikke skulle snakke med pasientene om politikk eller religion. Har psykisk helsevern loven på sin side når de nekter pasienter og ansatte å snakke om enkelte temaer ved et slikt forbud?

-Det er opplagt at helsearbeidere ikke skal påvirke pasienter når det gjelder personlige synspunkt angående religion eller politikk. Helsearbeidere er i en maktposisjon ovenfor pasienter, og skal ikke misbruke denne til å fremme sitt syn. Det kan også være enkeltsituasjoner hvor det er hensiktsmessig å regulere tema i samtalene, hvis enkelte pasienter pga. sykdom har problemer med bestemte tema. Men derfra til å ha generelle forbud mot enkelte tema, er et langt skritt. Ytringsfriheten gjelder selvfølgelig også for personer med psykiske funksjonsnedsettelser.

-Hva er sannheten om psykisk helsevern og tilretteleggelse for deltagelse i offentlige valg?

-Deltagelse i valg har ingenting med sykdom eller diagnoser å gjøre. Du har rett til å stemme selv om du har psykiske funksjonsnedsettelser, er dement, er underlagt tvungent psykisk helsevern eller har rusproblemer. Du behøver heller ikke være edru for å stemme. Du har rett på tilrettelagt informasjon for å velge hvem du vil stemme på, og tilrettelegging for å få stemt. Vi i Erfaringskompetanse gav ut et hefte om dette i høst, hvor vi går gjennom ulike rettigheter og problemstillinger. 

-På hvilken måte er denne undersøkelsen koblet til brukerkunnskap og brukermedvirkning, som senteret er satt til å samle inn og systematisere?

-Den aller mest grunnleggende formen for brukermedvirkning er å kunne stemme ved valg, og dermed være med å påvirke politikken fremover. For mange med psykiske funksjonsnedsettelser vil det ha stor betydning hvilken politikk som føres, for eksempel når det gjelder uføretrygd og andre trygdeytelser, rett til behandling, overføringer til psykiatrien, lover og lovendringer, og mye annet. Internasjonale undersøkelser viser at valgdeltagelsen ofte er lavere for mennesker med psykiske vansker enn for andre. Det å vite noe om hvordan den lovpålagte tilretteleggingen fungerer i praksis, og om folk får nødvendig informasjon og tilrettelegging for å få stemt, er dermed veldig viktig. Det handler om rett til å medvirke i demokratiet, for alle grupper. De senere årene har det også vært mye fokus på mennesker med lettere psykiske plager. Det er viktig, men dette er ikke hele gruppen av mennesker med psykiske vansker. Det er derfor viktig at de med mer omfattende plager også får tilrettelegging for å stemme. Dette gir dem en mulighet til påvirkning direkte, gjennom stemmeseddelen, men også indirekte. Hvis flere i denne gruppen stemmer, har de mulighet til å bli en mer aktiv politisk pressgruppe, og vil i større grad påvirke det offentlige ordskifte, noe som er en forutsetning for at vi skal få mer kunnskap om deres situasjon, og for at de skal få flere muligheter til påvirkning.  

Heftet om valg og valgdeltakelse kan kjøpes for 50,- her

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.