Hjem > Nyheter > Undervisning med brukeren i sentrum

Undervisning med brukeren i sentrum

Gard Bjørnstjerne Eidsvold har hovedrollen som 50-årige Rune i filmen “Bruker i sentrum”. Filmen er en del av en opplæringspakke og viser hvilke utfordringer et ansvarsgruppemøte byr på.

Gard Bjørnstjerne Eidsvold spiller hovedpersonen Rune i filmen "Bruker i sentrum". (Foto: CYLINDER)

Siden 2015 har bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og mange andre brukerorganisasjoner samarbeidet med Universitet i Oslo og simulert ansvarsgruppemøter for studenter. I 2018 søkte A-larm i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste TSB og UiO om midler til prosjektet Bruker i sentrum. Prosjektet har som mål å gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling.

Realistisk film

Stiftelsen DAM har gitt økonomisk støtte til å videreutvikle og synliggjøre metodikken slik at den kan tas i bruk av flere studenter og læresteder, og nå er det laget film der Gard Bjørnstjerne Eidsvold har hovedrollen som 50-årige Rune. Oppholdet på en rusbehandlingsinstitusjon nærmer seg slutten for Rune, og på ansvarsgruppemøtet er han sammen med NAV, spesialisthelsetjenesten, fastlege og pårørende.

Filmen er en del av en opplæringspakke som skal brukes mot studenter i undervisning og fagpersoner som skal veiledes. Filmen viser ikke hvordan et godt ansvarsgruppemøte er, men heller hvor vanskelig ting kan være i praksis. Det sier prosjektleder Tommy Sjåfjell.

– Gjennom filmen ønsker vi å skape dialog og refleksjon i en undervisningssetting. Blir bruker sett og hørt på hva han selv opplever som viktig? Hvorfor går det galt? Hva kunne fagpersoner gjort annerledes? Vi har testet ut filmen på brukere, studenter, lærere og fagpersoner både som undervisning i klasserom og nettundervisning for legestudenter, og filmen skaper engasjement!

Jeg mener filmen viser en virkelighet brukere kjenner seg igjen i, og som studenter må forholde seg til i praksis eller som nyutdannet. Hovedmålet er å sørge for en virkelighetsnær og realistisk undervisning for studenter. Mange fagpersoner har også sagt at filmen egner seg til refleksjon rundt egen praksis og yrkesrolle, sier Sjåfjell.

Viktig påvirkning

Det er givende både personlig og som brukermedvirker å få møte kommende fastleger i en undervisningssituasjon der man har mulighet til å påvirke hvordan de ser på og håndterer mennesker med ruslidelser! Jeg har selv erfaring fra egen ansvarsgruppe og egne møter med fastlege, og det er ekstremt individuelt hvem man møter og hvordan man blir møtt.

Det sier Ronny Rene Nielsen som har jobbet for A-larm med brukermedvirkning og utvikling av likemannsprosjekt, og for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) som brukerrepresentant. Har brukt opplegget og undervist ansikt til ansikt med rollespill, men også brukt den nye filmen. Nielsen er tidligere politimann og tidligere rusavhengig med en master i organisasjon og ledelse. I dag arbeider han som FN-diplomat!

For Ronny Rene Nielsen har det vært givende å bruke undervisningsopplegget for å påvirke hvordan kommende leger ser på og håndterer mennesker med ruslidelser.

– Jeg følte at undervisningen med filmen fikk minst like godt fram budskapet som i en undervisningssituasjon der studentene selv spiller de ulike rollene. Filmen gjør at man får et bedre utenforperspektiv og ser både hvordan studentene agerer i forhold til filmen, og hører hvilke spørsmål de stiller. Det viser klarere kunnskap, holdninger og interesser hos de unge, slik at vi som underviser lettere kan påvirke og få fram kunnskapen.

– Poenget er å få inntrykk av hvor vanskelig det kan være i en ansvarsgruppe fordi man skal hjelpe noen som ikke alltid ønsker å få hjelp, ikke forstår hva det vil si å bli hjulpet – eller som ikke vet hva som kreves for å motta hjelp. Det er den utakknemligheten det er viktig å få fram og snakke om når man skal gå inn i en hjelperolle i en ansvarsgruppe. Jeg opplever det som utrolig verdifullt å møte studentene før de er for mye farget av egne møter!

– Kjenner du deg selv igjen fra slike møter?

– Ja! Jeg har både organisert slike ansvarsgrupper gjennom likemannsprosjektet og har også vært i ansvarsgruppemøte selv gjennom tung behandling tidligere i livet, sier Nielsen.

Nettundervisning

Prosjektet rakk å gjennomføre en undervisningsøkt i klasserom med studenter i videreutdanning i rusproblematikk før koronapandemien satte en stopper for samlingsbasert undervisning.

Vi fikk gode tilbakemeldinger samt innspill til videreutvikling og justering. Dette tok vi med oss videre til en digital plattform i samarbeid med UiO. Opplegget er gjennomført digitalt hele åtte ganger i løpet av våren med svært gode tilbakemeldinger. Det studentene skårer høyest på er betydningen av at en person med egenerfaring deltar i undervisningen sammen med faglærer, sier prosjektleder Tommy Sjåfjell.

– Noen studenter lurer på om filmen viser overdrevent utfordrende situasjoner, mens fagpersoner mener den beskriver en virkelighet de kjenner seg igjen i. Det betyr at studenter blir bevisstgjort på avstanden mellom teori og praksis.

Det er et krav at studiesteder som skal bruke filmen, gjør det i samarbeid med noen med erfaringskunnskap. Vi tror metodikken der vi kobler erfaringskunnskapen på fagkunnskapen er viktig.

– Hva er planene for høsten?

– I starten av september skal vi ha opplæring med brukere og faglærere som ønsker å bruke undervisningsopplegget nå i høst. Vi har planlagt 6-8 undervisninger i løpet av høsten, så blir fokus framover å evaluere og justere i tråd med tilbakemeldinger fra brukerne og målgruppene for undervisningen.

Her ser du en smakebit fra filmen:

PROSJEKTETS NETTSIDE: Bruker i sentrum

KONTAKT (e-post): Tommy Sjåfjell

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.