Hjem > Nyheter > Uredde foregangspersoner

Uredde foregangspersoner

– Vi skal være et bindeledd mellom ansatte og brukere. Med vår erfaring kan vi bidra til å forbedre tjenestene, forenkle informasjon og gjøre det lettere for brukere å finne frem til de riktige tiltakene i bydelen. Slik forklarer Anne-Kari Ellestad og Rune Waldenstrøm, to nyansatte erfaringskonsulenter i Oslo kommune, sitt oppdrag.

KUNNSKAPSUTVEKSLING: Dagfinn Bjørgen, forsknings- og utviklingsansvarlig ved Erfaringskompetanse.no, håper å få ny og spennende kunnskap fra miljøer som forsker på lokalbasert psykisk helsearbeid. Her avbildet sammen med daglig leder Hilde Hem (FOTO: THOMAS ØVERBØ)

De har blitt ansatt for å drive nybrottsarbeid. Anne-Kari Ellestad begynte som erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo i midten av februar 2013. I mars startet Rune Waldenstrøm i stillingen for Bydel Grorud.

Foreløpig er det bare to av Oslos 15 bydeler som har tatt steget og ansatt en egen erfaringskonsulent.

Holdninger
Felles for Bydel Grorud og Gamle Oslo er at de har en ledelse i seksjon for psykisk helse som ønsker å ivareta brukermedvirkning i tjenestene, og anser en erfaringskonsulent som et viktig bidrag til å påvirke tjenesteapparatet på en positiv måte.

– Hva er det viktigste dere skal jobbe med?
– Holdningsendringer, kommer det kontant fra både Ellestad og Waldenstrøm.

– Hos hvem?
– Først og fremst blant de ansatte innenfor hjelpeapparatet, sier Rune Waldenstrøm, og får et bifallende nikk fra Anne-Kari Ellestad.

– Men jeg har en omfattende stillingsbeskrivelse, legger Ellestad til.

Markedsføre tilbud og aktiviteter
Hun skal blant annet markedsføre tilbud innenfor bydelen, drive med opplæring av ansatte og introdusere brukere til lavterskeltilbud.

Til nå har Ellestad hatt nok å henge fingrene i. Bare det å kartlegge hva som finnes av lavterskeltilbud, aktiviteter og tjenester i bydelen tar tid. For det er en stor utfordring at kommunale tilbud er for dårlig kjent blant innbyggere og de aktuelle brukergruppene.

– De ansatte har heller ikke nok oversikt over hva som finnes. Jeg må begynne med dem, sier Ellestad.

Hun har derfor tenkt å lage en perm til alle de ansatte over de tilbud som er i bydelen.

– Det er i hvert fall viktig at de som jobber med brukerne vet hva som finnes av lavterskeltilbud og aktiviteter, og blir bedre til å opplyse om dette.

Rune Waldenstrøm jobber også for å skaffe seg oversikt og bli kjent med de ansatte i bydelen. Han er svært fornøyd med måten han har blitt mottatt i den nye stillingen.

– Det har bare vært positivt. Både ansatte og brukere har tatt godt i mot meg. Jeg har fått tilbakemelding fra brukere i bydelen at de synes det er lett å komme til meg med ulike ting. Og jeg har vært med å rydde opp i misforståelser og rykter som kan oppstå, forteller Waldenstrøm.

Erfaringsutveksling
Erfaringskompetanse.no snakket med de to da kompetansesenteret avholdt den fjerde nasjonale samlingen for erfaringskonsulenter på Gardermoen 17. – 18. april.

Begge synes erfaringskonsulentsamlingen utgjorde et nyttig nettverk, og at det var en spennende og lærerik samling.

– Vi har et stort oppdrag og en litt udefinert stilling, forklarer Rune Waldenstrøm.

– Ved å treffe andre med samme jobb ser jeg bedre hva rollen kan brukes til. Jeg har fått mange nyttig tips jeg vil ta med meg videre, sier han.

Håper på flere
– Vi er jo pionerer på vårt område. Vi er de to første med denne jobben i Oslo kommune, påminner Anne-Kari Elstad.

På neste samling vil de gjerne at det er enda flere.

– Ja, vi ønsker flere erfaringskonsulenter i Oslo – minst en i hver bydel, helst enda flere. Og så må de andre kommunene også følge etter, samtykker Anne-Kari Ellestad og Rune Waldenstrøm.

Oppfordringen kan ikke bli klarere.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.