Hjem > Nyheter > Venter på et medisinfritt tilbud

Venter på et medisinfritt tilbud

– Jeg trengte tid og rom rundt meg for å finne ut av vanskelige ting i livet, fortalte Mette Ellingsdalen, leder i We Shall Overcome (WSO) på Amaliedagene i Oslo. Hun brukte medikamenter for en psykisk lidelse i 13 år, før hun bestemte seg for å slutte. 

Mette Ellingsdalen, leder i WSO og en rekke andre brukerorganisasjoner har dannet en aksjon for et medisinfritt tilbud innen psykisk helse. Aksjonen har fått politisk gehør. Nå ventes det handling. (FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

– Bakteppe for mitt engasjement i Aksjon for medisinfrie tilbud starter med min egen historie, fortalte Ellingsdalen på Amaliedagens fagdag i Fritt Ords lokale i Oslo.

Et medisinfritt alternativ inne psykisk helse var, og er, så godt som ikke-eksisterende. En rekke brukerorganisasjoner satt derfor i gang i 2011 en aksjon for å kreve medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Tiltaket har også fått politisk gehør.

– Krisen bygget seg opp fra barndom til voksen alder, forklarte hun.

Ellingsdalen jobbet som kostymesyerske på Operaen i Oslo da hun kollapset og måtte få hjelp.

– Jeg hadde sterk angst, depresjon og var suicidal. I tillegg hadde jeg store søvnproblemer.

Prøvde det meste av psykofarmaka

I løpet av godt og vel ti år det ble prøvd ut ca. 25 preparater, både antidepressiva, antipsykotika og stemningsstabiliserende midler, samt elektrosjokkbehandling.

– Jeg hadde ikke så stor motstand mot medikamenter i begynnelsen. Da var jeg 22 år, utslitt, og klarte ikke forholde meg til verden. Så ble jeg puttet på med medisiner, og jeg fikk prøve det meste, sier Ellingsdalen, litt spøkfult.

– Parallelt ble jeg bedre kjent med meg selv, og jeg opplevde et sterkt behov for å trappe ned og slutte med medisiner. «Dette livet kan jeg ikke leve», tenkte jeg.

Det tok Mette fem år å slutte med medisiner. Nesten ingen støttet henne innen behandlingsapparatet. Psykiateren hennes «gikk i lås» som hun forteller, men hun hadde støtte hos en psykolog, og det betydde mye, da det var sterk motstand mot ønsket om å slutte.

– Å gå imot systemet fordi du ikke er enig i behandlingen var ikke lett. Særlig ikke når jeg tilhører de med en tyngre diagnose som bipolar lidelse, medgir hun.

– Tenk om jeg heller hadde blitt møtte med: Dette kan vi prøve å finne ut av sammen. Tenk om noen ville gå sammen med meg i denne prosessen, sett mitt behov for hvile, samt jobbe med de eksistensielle tankene jeg slet med, blant annet.

Politisk vilje til medisinfri behandling

– Aksjonen for medisinfrie tilbud handler om retten til å velge, ikke om man er for eller imot medisiner, presiserer Ellingsdalen.

– Vi har fått politiske løfter om at våre krav bør innfris. Men hva konkret skjer nå, etterlyser Ellingsdalen.

Se video om medisinfrie alternativer innen psykisk helse, intervju med Mette Ellingsdalen

Temamøte "En mirakelpille for psyken?", mandag 26. august kl. 18 på Litteraturhuset, Amalie Skram Sal følger opp tema om bivirkninger av psykofarmaka:
 Robert Whitaker, journalist fra USA, vil presentere forskningen som omtaler langtidsvirkningen av nevroleptika.

Deretter vil det være en reflekterende panelsamtale om det som har blitt presentert med Ole Steen, avdelingsoverlege OUS, Jan Ivar Røssberg, overlege, Professor PhD, Mette Ellingsdalen, erfarer og leder i We Shall Overcome, og Robert Whitaker.

Arrangør: Erfaringskompetanse.no og We Shall Overcome – WSO

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.