Hjem > Nyheter > Virker psykoterapi?

Virker psykoterapi?

Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.

-Det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi, og vi fratar brukeren mulighetene til å ta informerte valg om vi konsekvent blåser opp effekten av psykoterapi, sier Joar Øveraas Halvorsen, som har forsket på effekt av psykoterapi.

-Halvorsen, du la frem tall som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi. Hva er vanskelig?
-Det er flere ting som er vanskelig f.eks. det vi kaller sammenligningsgrupper. Vi bruker ofte ventelistebetingelser, dvs. at vi sammenligner grupper som får behandling med grupper som får beskjed om at de står på venteliste og tilslutt grupper som ikke får behandling i det hele tatt. Det virker som om det å stå på vent fører til verre resultater enn å ikke få behandling. Men det er ikke nødvendigvis så mye vanskeligere å bedrive forskning på psykoterapi enn på andre felt. Mitt hovedbudskap er likevel at forskning på psykoterapi har en lavere metodisk kvalitet som medfører vesentlig større usikkerhet rundt det vi kaller estimatet for en behandlingseffekt.

-Innen forskning på medikamentell behandling er det pålagt å undersøke negativ effekt i kliniske studier. Slik er det ikke innen forskning på psykoterapi. Hvorfor ikke?
-Det er nok delvis fordi for medikamentell behandling i mye større grad er myndighetsstyrt, dvs. at myndighetene setter reglene for hvordan vi skal undersøke effekt. Medikamenter blir ikke godkjent med mindre myndighetene setter sitt stempel på at forskningen er tilfredsstillende. Jeg tenker at man bør stille de samme krav til psykoterapiforskning som til medikamentell forskning.

 -Hva ville skje da?
-Kunnskapsfeltet antyder at vi ville komme ut med en lavere effektstørrelse av psykoterapi enn det vi tror i dag. Psykoterapeuter bør nok være mer edruelige i formidlingen av hva man kan oppnå med psykoterapi. Pasienter vil dermed kunne danne seg et mer realistisk bilde av behandlingen.

-Du sier vi ikke bare må fokusere på fancy forkortelser innen psykoterapi, men heller fokusere på hva som skaper reell endring for pasientene. Hva skaper endring?
-Min prinsipielle holdning utfra forskningslitteraturen er at dette svaret har vi ikke. Vi kjenner ikke virkningsmekanismene i psykoterapi. Det er antatt at den terapeutiske alliansen, altså forholdet mellom terapeut og pasient, er det som driver effekten i psykoterapi. Studiene som ser på dette forholdet er av så dårlig metodisk kvalitet at vi ikke kan si noe sikkert om hvorfor psykoterapi er effektiv, i den grad det er effektivt. Mitt poeng er at vi bør skru forskningen til å fokusere på hvilke elementer eller teknikker som har effekt, og ikke på de omlag fem hundre ulike retningene som nå foreligger med hver sine forkortelser. Jeg er mer interessert i hvilke prosesser som bidrar til bedret helse i psykoterapien. Professor Per Høglend trakk frem eksponering i kognitiv-atferdsterapi og overføringstolkning i psykodynamisk terapi som to sentrale elementer. På en måte er alt annet placebo, hevdet han. Selv om vi kanskje har forskning som tyder på at både eksponering og overføringstolkninger er effektive intervensjoner, har vi ikke god nok kunnskap om hvorfor disse intervensjonene er effektive.

-Vil du si noe om balansen mellom psykoterapi og medikamentell behandling?
-I dag får allmennheten mye informasjon om at effekten av f.eks. antidepressiva er lavere enn tidligere antatt. Det er mye diskusjon rundt dette og jeg mener vi trenger samme diskusjon på psykoterapifeltet. Stort sett viser forskningsfeltet at effektene av disse forskjellige behandlingene har ganske likt utfall. Det tenker jeg vi plikter å opplyse pasientene om slik at de kan ta informerte valg om hvilken type behandling de ønsker. Vi fratar pasienten denne muligheten hvis vi konsekvent blåser opp effekten av psykoterapi.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.