Hjem > Nyheter > Vis frem din forskning

Vis frem din forskning

Det er mye god praksis ute i kommunene som brukerne opplever fungerer bra. For å spre denne kunnskapen oppfordres de som forsker på det lokalbaserte psykiske helsearbeidet til konferanse i Trondheim for å presentere sine prosjekter.

KUNNSKAPSUTVEKSLING: Dagfinn Bjørgen, forsknings- og utviklingsansvarlig ved Erfaringskompetanse.no, håper å få ny og spennende kunnskap fra miljøer som forsker på lokalbasert psykisk helsearbeid. Her avbildet sammen med daglig leder Hilde Hem (FOTO: THOMAS ØVERBØ)

– Vi håper på mange eksempler på gode forskningsprosjekter på konferansen «Dialog og fellesskap styrker forskningen», sier Dagfinn Bjørgen. Han er forsknings- og utviklingsansvarlig (FoU) hos Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Konferansen varer i to dager. Den første dagen er satt av til foredrag. Dag to vil bestå av seminarer og workshoper med åtte ulike temaer.

Her er det satt av tid til å presentere forskningsprosjekter i feltet.

Viktig kunnskapsdeling
 – Målet med konferansen er å samle miljøer og få kjennskap til nye kunnskapsområder, forteller Bjørgen.

Han håper spesielt å få høre om ny forskning belyst fra et brukerståsted innenfor temaene: bedring og mestringsprosesser i psykisk helsearbeid og tvang og frivillighet i psykisk helsearbeid. I tillegg er også temaet brukerstyrt forskning et viktig kunnskapsområde for senteret.

– Ja, disse tre områdene er Erfaringskompetanse spesielt opptatt av, men alle temaene på konferansen er interessante for oss, sier Bjørgen, og påpeker:

– Det drives med meget spennende kunnskapsutvikling i forskningsmiljøer, helt ned på masternivå, som er relevant for utviklingen av et bra kommunalt psykisk helsearbeid.  Det viktigste er å bidra til å spre kunnskapen om hva som fungerer, og kunnskap om hva brukerne ønsker av tjenestene, bedre enn vi gjør i dag.  

Bjørgen oppfordrer derfor forskningsmiljøene til å delta på konferansen og sende inn sine prosjektbeskrivelser, såkalte abstracts. Dette må gjøres innen 1. juni 2013. Dette gjør man via NAPHA sine nettsider.

Praktisk informasjon:

24.-25. september inviterer Nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsearbeid (NAPHA), Erfaringskompetanse.no og sentrale forskningsmiljøer til konferansen «Dialog og fellesskap styrker forskningen».
Dag 1 er satt til foredrag med sentrale foredragsholdere:

 • Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda.
 • Marianne van der Wel, rådgiver i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, leder for Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.
 • Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Dag 2 er satt av til å presentere forskningsprosjekter i feltet. Innen 1. juni ønsker man prosjektbeskrivelser på forskning innenfor temaene:

 • Psykisk helse og rus
 • Samhandlingsreformen
 • Brukerstyrt forskning
 • Lokalbasert psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
 • Bedrings- og mestringsprosesser i psykisk helsearbeid
 • Psykisk helse og eldre
 • Tvang og frivillighet i psykisk helsearbeid

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.