Hjem > Foredrag > Webinar om traumebevissthet – se opptak og last ned lysbilder

Webinar om traumebevissthet – se opptak og last ned lysbilder

Utfordringene innen traumebevisst omsorg er ofte paradoksale. Dette var et mange budskap psykologspesialist og forsker Dag Øystein Nordanger presenterte under vårt webinar 17.februar.

Nordanger er her i gang med webinaret om traumebevissthet.

LAST NED:
Her kan du laste ned powerpoint-presentasjonen som ble benyttet under webinaret.

Med «paradoksale utfordringer» mente Nordanger at vi som behandlere og medmennesker rundt personer som lider av traumatisk stress, faktisk kan være med på å utløse vonde reaksjoner, med andre ord:

– Som hjelpere kan vi også bli triggere. 

Nordanger kom med råd om både hva vi burde foreta oss, men også hva en bør la være. Ikke minst la han vekt på verdien av et regulerende felleskap også rundt behandlerne. Nordanger var helt tydelig her og presiserte:

-Vi har et kollektivt ansvar.

Videre kunne psykologen liste opp nyttige verktøy som viser seg å være med på å lette kommunikasjonen mellom behandler og den traumatiserte. Nordanger la vekt på at disse prinsippene gjelder i møte med alle mennesker.

– Å leve i ytterlighetene er ekstremt slitsomt, minnet Nordanger oss på og la til at man innen psykologien nå velger å fokusere mer på kompensasjon og ikke like mye på reparasjon.

Tenk kompensasjon:  – Å leve i ytterlighetene er ekstremt slitsomt, minnet Nordanger oss på. Innen arbeidet med traumebevisst omsorg psykologien velger man nå å fokusere mer på kompensasjon og ikke like mye på reparasjon. Foto: Helse Bergen

Omsorg ovenfra og ned

– Ikke se personen rett inn i øynene. Dette var Dag Øystein Nordangers råd nummer en. – Å se noen rett inn i øynene kan virke skremmende. Videre oppfordret Nordanger oss til å tenke på egen kroppspositur. Det å bli stående mens det andre mennesket sitter, gir ingen god relasjon og kan  fremprovosere sterke reaksjoner. Den som sitter kan føle seg liten og vil kunne oppleve situasjonen som truende. Det samme gjelder hvis den andre hever stemmen eller, med et raskt tempo, nærmer seg personen bakfra.

På likt nivå

Nordanger nevnte autoterapi som en bedre løsning. I bilen sitter begge parallelt, er på samme nivå og har gjerne fokus på en ting eller et landskap utenfor. Den samme settingen får vi ved å sitte ved siden av hverandre på en benk. – Tenk stressreduksjon, oppfordret Nordanger.

Her kan du laste ned powerpoint-presentasjonen som ble benyttet under webinaret.

– Identifiser og reduser triggere.

Ved å være oppmerksom på triggere, vil vi, i følge Nordanger, også kunne se en reduksjon i bruken av tvang. En annen regel Nordanger gjerne vil fremme er å, i møte med en traumatisert person, henvende seg til riktig del av hjernen. Nyttig her er å kjenne til effekter og sansestimuleringer som enten kan roe ned eller løfte opp.

Alarmen går: Mennesker som har en traumeerfaringer har ofte et fininnstilt alarmsystem. Reaksjonen skjer raskt og reaksjonen kan bli enten kamp/ flukt eller også overgivelse.

Først ut i en serie av webinarer

“Hva innebærer traumebevissthet i omsorg og behandling” var et webinar i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Webinaret ble ledet av seniorrådgiver Tone Larsen Hoel. Det var det første av flere som kommer i 2021.

Nordanger foreleste i ca. 45 interessante minutter. Over 1000 personer var innom på direkten, og over 2500 har sett opptaket i skrivende stund.

Leder av webinar: Tone Larsen Hoel er seniorrådgiver og prosjektleder for Erfaringskompetanses nettforedrag. 17. februar ønsket hun Nordanger velkommen. (Foto: Styrk Fjærtoft)

Vil du vite mer om traumebevisst omsorg?

Søk opp:

Cactus nettverk. CACTUS – Child and Adolescent Complex TraUma Society (cactusnettverk.no)

Dag Øystein Nordakers facebookside som forsker og psykolog Dag Nordanger | Facebook

RVTS ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Regionale ressurssentre – RVTS

Se hele webinaret i videovintuet nedenfor.

Vi har også flere nettforedrag på våre nettsider.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.