Hjem > Prosjekter > Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

Bokprosjekt

Senteret arbeider for tiden med en antologi om brukermedvirkning i tjenestene, i forskning, i kunnskapsutvikling og i opprettelsen av egne stillinger, i ansettelsene av medarbeidere med brukererfaring.

Antologien er i oppstartsfasen, og vi vil komme med saker på nettsiden når boken er ferdig.

Boligforskning

Ett av våre satsningsområder er tilbudet til mennesker med alvorlig og langvarig psykososial funksjonsnedsettelse. For tiden er vi i gang med et kartleggingsprosjekt av samlokaliserte boliger, og kontakter alle landets kommuner for å høre hvilket tilbud de har til personer som har behov for tilpasset bolig og oppfølging. Dette er første ledd, og nødvendig for å få en oversikt. Senere vil denne kartleggingen følges opp av kvalitative studier om tilbudet i slike boliger.

Pilotprosjekt om helsepersonells egenerfaringer

Det er foreløpig lite kunnskap om hvilken erfaring helsepersonell selv har med psykiske vansker eller rusproblem. Det kan være egne vansker og/eller som pårørende. Det er heller ikke kartlagt hvordan de som har egenerfaring anvender denne i yrkesutøvelsen. Vi gjennomførte derfor høsten 2018 en pilotundersøkelse med spørsmål om dette blant 600 klinikere i spesialisthelsetjenesten. Funnene fra undersøkelsen har vi som mål å få publisert høsten 2019. Det planlegges å følge opp med en landsdekkende undersøkelse. Funnene fra undersøkelsen er sammenfattet i en fagartikkel som vi håper blir publisert i løpet av 2020. Vi er videre i dialog med en ekstern instans for å følge opp med en større undersøkelse på omfanget av bruker- og pårørendeerfaringer blant helsepersonell.

Resultater fra tidligere prosjekter finner du her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.