Hjem > Prosjekter > Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

Diskriminering
Blir psykisk syke og rusavhengige diskriminert i Norge i dag? Erfaringskompetanse vil belyse spørsmålet med temamøter, artikler, podkaster og spørreundersøkelser høsten 2020.

Bokprosjekt
Senteret arbeider for tiden med en antologi om brukermedvirkning i tjenestene, i forskning, i kunnskapsutvikling og i opprettelsen av egne stillinger, i ansettelsene av medarbeidere med brukererfaring.

Antologien gis ut på Universitetsforlaget og vil slippes medio februar, 2021: https://www.universitetsforlaget.no/kritiske-perspektiver-pa-brukermedvirkning

Boligforskning

Ett av våre satsningsområder er tilbudet til mennesker med alvorlig og langvarig psykososial funksjonsnedsettelse. For tiden er vi i gang med et kartleggingsprosjekt av samlokaliserte boliger, og kontakter alle landets kommuner for å høre hvilket tilbud de har til personer som har behov for tilpasset bolig og oppfølging. Dette er første ledd, og nødvendig for å få en oversikt. Senere vil denne kartleggingen følges opp av kvalitative studier om tilbudet i slike boliger.

Pilotprosjekt om helsepersonells egenerfaringer

Det er foreløpig lite kunnskap om hvilken erfaring helsepersonell selv har med psykiske vansker eller rusproblem. Det kan være egne vansker og/eller som pårørende. Det er heller ikke kartlagt hvordan de som har egenerfaring anvender denne i yrkesutøvelsen. Vi gjennomførte derfor høsten 2018 en pilotundersøkelse med spørsmål om dette blant 600 klinikere i spesialisthelsetjenesten. Funnene fra undersøkelsen har vi som mål å få publisert høsten 2019. Det planlegges å følge opp med en landsdekkende undersøkelse. Funnene fra undersøkelsen har vi som mål om å få publisert i et fagtidsskrift på nyåret 2021, og vi er i dialog med ekstern instans for å følge opp med en større undersøkelse på samme tematikk. Spørreskjemaet som er benyttet kan du laste ned her.

Resultater fra tidligere prosjekter finner du her.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.