Hjem > Prosjekter > Tidligere prosjekter > Erfaringskonsulentprosjektene

Erfaringskonsulentprosjektene

Dette er en side som forklarer hvordan vi har jobbet med prosjekter rundt erfaringskonsulenter siden 2012. Om du kun er ute etter aktuelle nyheter vi har laget om temaet går du videre via denne lenken.

Fakta

I 2015 søkte Erfaringskompetanse om midler for å gjennomføre flere prosjekter som omhandler erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Disse ble innvilget av Helsedirektoratet.

Vi har arrangerte samlinger for erfaringskonsulenter og deres arbeidsgivere siden 2012.

I 2017 deltok vi på samlingen «Sterkeresammen – konferanse 2017» som var en lukket samling for erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og brukerorganisasjoner. Konferansen var et samarbeid mellom oss, arbeidsgruppa for erfaringskonsulenter og Helsedirektoratet ved Bruker-Rop. Temaet var hvordan erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og brukerorganisasjoner kan styrke hverandre og samarbeide mer for å skape bedre tjenester innen psykisk helse og rus i Norge.

Erfaringssentrum, erfaringskonsulentenes interesseorganisasjon, har fra 2018 vil arrangere disse samlingene.

Prosjekter

Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter

Håndboken Brukeransettelser er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring innen feltet. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten blir ansatt og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en. Om du ønsker håndboken, kan du laste den ned her eller bestille i vår nettbutikk. Boken koster kr 100,- (inkl porto + adm. gebyr). Prosjektet ble ferdigstilt våren 2016.

Informasjonsbrosjyre til brukere/pasienter om erfaringskonsulenter

Enkelte steder har hatt erfaringskonsulenter ansatt i en del år, mens for andre er dette nytt. For mange brukere/pasienter er dette en ny type stilling man ikke er kjent med, og vi laget derfor en informasjonsbrosjyre med en kortfattet tekst om hva en erfaringskonsulent er og hva personen gjør. Brosjyren ble laget som et supplement til håndboken Brukeransettelser. Brosjyren ble laget med et åpent område hvor man kan sette inn informasjon om hvilke tilbud man har lokalt ved den enkelte institusjon, hvem som jobber der som erfaringskonsulenter eller annet. Brosjyren ble ferdig høsten 2016, og kan lastes ned her.

Nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter

Siden 2012 har Erfaringskompetanse arrangert nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. Nettverkssamlingene blir arrangert to ganger årlig, hvorav den ene også er for erfaringskonsulentenes arbeidsgivere. Målsettingen med nettverkssamlingene er å gi erfaringskonsulentene faglig påfyll om aktuelle temaer, å tydeliggjøre rollen som erfaringskonsulent og å bidra til å skape et nettverk som kan styrke feltet. Samlingen som inkluderer arbeidsgivere har i tillegg som mål å legge til rette for at arbeidsgivere og ansatte kan møtes for å diskutere sentrale problemstillinger.

Innsamling av erfaringskonsulentenes erfaringer

Helsedirektoratet har gitt Erfaringskompetanse i oppdrag å samle, systematisere og formidle erfaringskompetansen innen psykisk helse- og rusfeltet. Erfaringskonsulentene jobber tett på pasienter/brukere, og høsten 2016 gjorde vi en innsamling av fakta om erfaringskonsulentenes arbeidssituasjon og erfaringer de har fått gjennom jobben de utfører. Rapporten med resultatet av undersøkelsen kan du finne her.

Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2017 og en i 2018.

Brukeres opplevelse av samarbeid med erfaringskonsulenter innen psykisk helse – og rustjenester

Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk helse og rus ved Fakultet for helsevitenskap, fikk i oppdrag av Erfaringskompetanse å gjennomføre en studie på hvordan brukere og pårørende opplever å møte erfaringsmedarbeidere i tjenestene. Studien søker å utvikle systematisert og forskningsbasert kunnskap om disse erfaringene, samt hvordan denne kunnskapen kan brukes i praksis i det videre arbeidet med erfaringskonsulentene som en del av tjenestetilbudet. Studien har en utforskende og beskrivende hensikt, og det ble gjennomført både en kvantitativ studie ved bruk av recoverykartleggingsverktøyet INSPIRE og en kvalitativ ved bruk av fokusgruppeintervju av et strategisk utvalg. Samarbeidsbasert forskningsmetodologi legges til grunn. En kompetansegruppe bestående av erfaringsmedarbeidere, forskere og en representant fra Erfaringskompetanse ble nedsatt, og en forsker med egen erfaring innen psykisk helse/ rus arbeidet med studien. Studien ble gjennomført som et ettårig prosjekt og ferdigstilt desember 2016. Rapporten kan kjøpes i vår nettbutikk for kr 100,-.

Ressursgruppe for erfaringskonsulentprosjektene:

For de fire førstnevnte erfaringskonsulentprosjektene ble det nedsatt en rådgivende ressursgruppe som er en kunnskaps- og erfaringsressurs for Erfaringskompetanse. Ressursgruppen bestod av syv erfaringskonsulenter og ble ledet av vår seniorrådgiver Eva Svendsen.

Bruk av erfaringskompetanse i kommunene.

Sintef har kartlagt antall erfaringsmedarbeidere og bruk av erfaringskompetanse i kommunene.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.