Panelsamtale

«Recovery – bare positivt?»

Torsdag 2 november inviterer Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til en panelsamtale om Recovery i Litteraturhuset i Oslo kl. 18 30.

Erfaringskompetanse ønsker å være en samfunnsaktør og jobber for å bedre tjenestene til mennesker med rus og psykisk helseproblemer og deres pårørende. Vi ønsker å påvirke tjenesteutviklingen i retning av at de blir mer demokratiske, mer lydhøre for brukere og pårørendes erfaringer, kunnskap og meninger, og med det treffer bedre med sine tilbud.

Til grunn for videre utvikling behøver vi ulik kunnskap, og at kunnskap og erfaringer deles. Vi håper å få til en slik erfaringsutveksling ved å tilrettelegge for ulike møteplasser, denne gangen i form av en panelsamtale.

Begrepet recovery er et mye brukt og omtales også som en ønsket tilnærming for tjenesteapparatet i flere offentlige føringer. Recovery-orienterte helsetjenester tilstreber å støtte den enkeltes prosess mot et meningsfullt og tilfredsstillende liv, til tross for rus og/eller psykiske helseutfordringer. Vi vil belyse recovery begrepet nærmere, og innhente ulike oppfatninger av dette og den fokus det har fått i tjenestene. Videre spørre hva som kreves av ulike aktører for å få en recovery-orientert tjeneste, om det er det vi ønsker.

Hensikten med samtalen er å belyse muligheter og veier videre for en utvikling av bedre tjenester for de med alvorlige, sammensatte og langvarige rus og/eller psykiske lidelser.

Mike Slade (UK. Universitet i Nottingham) vil innlede til en samtale der Inger Kari Nerheim (Veiviserprosjektet i Helse Stavanger HF), Tommy Sjåfjell (A-larm), Jill Arild (Mental Helse) og Anders Skogen Wenneberg (Ahus, Moegna døgnenhet) vil delta. Lars Lien fra NK ROP vil lede samtalen.

Det vil avslutningsvis bli åpnet kort for spørsmål fra salen, og det vil bli tatt opptak av samtalen for å gjøre redigerte versjoner av innleggene tilgjengelig på våre nettsider.

Arrangementet er åpent uten påmelding og gratis.

Det er plass til maks 90 personer i salen. Arrangementet vil vare til ca. kl. 20.30-20.45.

Ressurser vedrørende recovery:

Hefte om recovery v/ Mike Slade og NAPHA: https://napha.no/100_rad_som_fremmer_recovery/

NAPHAs ressurser: https://napha.no/search/?pageNumber=0&q=recovery+

NK ROP/ROP TV: https://rop.no/roptv/psykoseproblematikk-og-recovery/ og

https://rop.no/roptv/lars-lien-hvordan-kan-helsepersonell-faa-en-mer-recovery-orientert-tilnaerming/

Vi har hatt flere paneldebatter og samtaler i de siste årene, følg lenkene nedenfor.

Paneldebatt om medisinfrie behandlingsalternativ
Hvem er eksperten på livet ditt?

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.