Hjem > Prosjekter > Toppmøter

Toppmøter

Sammen med en rekke organisasjoner har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse fire ganger (2014, 2015, 2017 og 2018) arrangert det vi kaller toppmøter innen psykisk helse og rus. Hensikten med et toppmøte er å lage en arena der fag, erfaring og politikere kan møtes. En arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Essensen fra dialogene rundt bordene blir alltid systematisert og videreformidlet til myndighetene.

Tema på Toppmøtene har vært: «Med rett til å velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern» (2014), «Med rett til å være, med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester»(2015) og «Fremtidens samarbeid med og tjenester til pårørende» (2017),  «Barn som pårørende» (2018) og Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser (2019)

Vi ønsker at temaet for toppmøtene skal være dagsaktuelt for brukere, pårørende, bruker– og pårørendeorganisasjoner, fagfelt og politikere, og at anbefalingene fra rundebordssamtalene skal ha innflytelse på tjenesteutviklingen i både psykisk helse og rusfeltet fremover.

Toppmøte 2021: Hvordan forstår vi psykisk lidelse? Dette møte blir omgjort til en digital temadag i April pga. uavklart smittesituasjon. Program kommer.

Toppmøte 2020: Toppmøte 2020 skulle avholdes 28 april, med overordnet tema: Se en gang til – Hvordan forstår vi alvorlig psykisk lidelse? Dette toppmøtet ble avlyst pga. coronaviruset.

Toppmøte 2019: Dette toppmøtet ble avholdt 3. April 2019 og temaet var “Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser”. Mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser står overfor store utfordringer på mange felt. De trenger et sammensatt tilbud fra hjelpeapparatet gjennom store deler av livsløpet. Psykisk helsefeltet er preget av mange og store forandringer og diskusjoner om hva som er hensiktsmessig og tjenlig behandling og omsorg. Ved å velge et så stort tema ønsker vi på Toppmøte 2019 å åpne opp for gode innspill på bred basis. Hvordan kan samfunnet på best mulig måte legge til rette for og bidra til at mennesker blir sett og hørt og får det de trenger og har krav på? Les mer her og se opptak fra dagen.

Les anbefalingene

Toppmøte 201826. april 2018 ble det fjerde toppmøtet arrangert. Denne dagen stod barn som pårørende på programmet: Hvordan kan vi bedre oppdage og hjelpe de barn og unge som trenger det aller mest? Hva trenger de? Hvordan kan skole, barnehage og helsesøster samarbeide med helsetjenestene på en best mulig måte slik at det gagner familien og de barna som trenger hjelp og støtte? Du kan se programmet her, opptakene fra dagen her og på våre hjemmesider finner du relaterte nettsaker under denne lenken. Alle toppmøter resulterer i en rekke konkrete anbefalinger til myndighetene. Etter sommeren 2018 vil vi overrekke disse anbefalingene både til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Etter sommeren 2018 vil vi også publisere et magasin med saker fra toppmøtet, samt oppfølgingssaker i tilknytning til temaet barn som pårørende.

Les anbefalingene

Toppmøte 2017: 10. mai ble det tredje toppmøtet arrangert. Fokuset denne gang var på pårørende, familie og nettverk og hvordan tjenestene bedre kan involvere og ivareta også disse. Over 100 deltakere med ulik kunnskap, bakgrunn, posisjoner og erfaringer deltok på møtet, og flere fulgte foredragene via LIVE streaming. Du kan se programmet heropptakene fra dagen her, og relaterte nettsaker finner du på våre hjemmesider. Helse- og omsorgsdepartementet ved Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fikk overlevert anbefalingene i slutten av august, og et magasin med temaet pårørende og familie/nettverksfokuserte tjenester er publisert.

Les anbefalingene

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.