Hjem > Prosjekter > Toppmøter > Toppmøte 2019

Toppmøte 2019

Temaet for toppmøtet er i år er “Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og evt. rusproblemer”. Mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser står overfor store utfordringer på mange felt. De trenger et sammensatt tilbud fra hjelpeapparatet gjennom store deler av livsløpet. Psykisk helsefeltet er preget av mange og store forandringer og diskusjoner om hva som er hensiktsmessig og tjenlig behandling og omsorg. Ved å velge et så stort tema ønsker vi på Toppmøte 2019 å åpne opp for gode innspill på bred basis. Hvordan kan samfunnet på best mulig måte legge til rette for og bidra til at mennesker blir sett og hørt og får det de trenger og har krav på?

Hensikten med våre toppmøter er å skape en møteplass der fag, erfaring og politikere kan møtes. Toppmøtet er en arena der kunnskap og tanker om et tema eller en problemstilling kan deles gjennom presentasjoner og dialog. Det vil også i år legges opp til samtaler mellom deltakerne rundt bordene i salen. Essensen fra dialogene rundt bordene blir systematisert og videreformidlet til helsemyndighetene.

Se opptak fra dagen nedenfor.

Toppmøte 2019 – Anna Luise Kirkengen
Veien fra krenkelse til lidelse.
Toppmøte 2019 – Dag Nordanger
Regulering som nøkkelbegrep for traumebevissthet.
Toppmøte 2019 – Helen Louise Wesnes
Mottatt behandling vs. ønsket behandling.
Toppmøte 2019 – Kjartan Mølstrevold
Den beste medisin kommer ikke fra dosett.
Toppmøte 2019 – Panelsamtale
Ledet av Christian Borch

Samarbeidspartnere 2019:

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.