Hjem > Ressurs > Brukerinvolvert forskning-faglig nettverk

Brukerinvolvert forskning-faglig nettverk

En oversikt over faglige nettverk innenfor brukerinnvolvert forskning.

– Forum for brukerinvolvert forskning Kontakt: Reidun.jonassen@hbv.no eller arne.johansen@hbv.no
– KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, brukerstyrt senter i Trondheim har mange års erfaring med «Bruker spør bruker» metodikken. Kontakt: Dagfinn.Bjørgen@kbtmidt.no.  

Nytt nasjonalt nettverk for «brukermedvirkning i forskning» i oppstartsfasen

Arbeidsgruppen for etablering av dette skriver i oktober 2017:

«På den «Nasjonale konferansen om brukermedvirkning i forskning» ble det enighet om at det skal jobbes med å etablere et nettverk med dette som tema. Det ble valgt ei gruppe som skal jobbe videre med etableringen bestående av: Juni Raak Høiseth fra KBT (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling) Trondheim, Nina Helen Mjøsund fra Vestre Viken HF, Ann-Mari Lofthus fra Høgskolen i Innlandet (Elverum) og Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet (Lillehammer).

Nettverket skal være åpent for personer som er opptatt av forskning og fagutvikling i helse- og sosialtjenestene, der personer med bruker- og pårørendeerfaringer samarbeider med forskere, fagutviklere eller helse- og sosialpersonell; såkalt brukermedvirkning i forskning. Hensikten med å samle interesserte personer i et nettverk er først og fremst å utvikle og dele kunnskap og informasjon. Erfaringer fra medlemmer kan tenkes delt gjennom en hjemmeside i tillegg til at det regelmessig kan arrangeres konferanser for kunnskapsdeling.

Arbeidsgruppen vil søke ExtraStiftelsen om midler til drift av nettverket, opprette en hjemmeside og til å arrangere en konferanse om tema i 2018. Arbeidsgruppa finner det formålstjenlig at utviklingen av et slikt nettverk forankres i en institusjon som er nært tilknyttet brukere og som har lang erfaring med brukermedvirkningsarbeid. KBT har sagt seg villige til å være ansvarlig for å søke ExtraStiftelsen om midler til drift av nettverket».

Konferanser om brukerinvolvert forskning 2017

Lillehammer oktober 2017

Loen september 2017

Oslo april 2017

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.