Hjem > Ressurs > Erfaringskonsulenter – vanlige spørsmål

Erfaringskonsulenter – vanlige spørsmål

Erfaringssentrum er en interesseorganisasjonen for erfaringskonsulentene i Norge. De arrangerer konferanser og møteplasser for erfaringskonsulenter, jobber med å gjøre arbeidsforholdene for erfaringskonsulenter best mulig, samt med å spre kunnskap og informasjon om hva det innebærer å være erfaringskonsulent. Er du interessert i å bli erfaringskonsulent, vil høre mer om Erfaringssentrum eller jobber du i NAV, arbeidsmarkedstiltak kan du kontakte styreleder i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen på telefon 91793720 eller på e-post torbjorn@erfaringssentrum.no for å få svar på spørsmål, eller få tips om praksisplasser m.m. Sjekk også ut www.erfaringssentrum.no og www.sterkeresammen.no. Du kan også følge Erfaringssentrum på Facebook (https://www.facebook.com/erfaringssentrum/) for å få mer informasjon om kurs,  aktuelle stillingsannonser og lignende.

Hvordan bli erfaringskonsulent?

Mange som har erfaringer fra psykisk helseutfordringer og / eller rusproblem og har vært i behandling for dette, ønsker å hjelpe andre.  I dag er det etablert mange nye stillinger i kommune og helseforetak for brukeransettelser med stillingsbenevnelsen Erfaringskonsulent eller brukeransatt e.l.

I Bergen finnes et utdanningsforløp som kalles Medarbeider med brukererfaring. Du finner informasjon om denne utdanningen på følgende link: http://alf.no/for-samarbeidspartnere/medarbeider-med-brukererfaring/

De fleste erfaringskonsulentene har ikke denne utdanningen, men er ansatt på grunn av sine reflekterte og bearbeidede erfaringer og eventuell annen yrkes- og/eller høyskole/universitetsutdanning.

Du må følge med og søke ledige stillinger for erfaringskonsulenter i kommune eller helseforetak dersom du ønsker å arbeide med utgangspunkt i dine erfaringer.

Hva gjør en erfaringskonsulent?

Mange jobber direkte i kontakt med brukere som miljøarbeidere i kommunen. Andre er ansatt for å undervise, delta i råd og utvalg og har samtaler med pasienter ved distriktspsykiatriske sentra og psykiatriske avdelinger. Noen er i forsknings- og utviklingsavdelinger ved helseforetakene.

For mer informasjon: http://erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2016/11/Erfaringskonsulentbrosjyren.pdf

I Oslo vil det nå bli arrangert opplæring for erfaringskonsulenter:

Helseetaten etablerer nå en erfaringsskole for personer som har egenerfaring med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Dette gjelder også personer med pårørendeerfaring. Utdanningen skal gjøre det ulig å ansette flere erfaringseksperter i Oslo Kommune, og ønsker å inspirere flere tjenester til å ta i bruk og annerkjenne denne unike kompetansen. Piloten starter opp 3.september 2018 og går over 15 uker.Kontaktpersoner i Helseetaten, seksjon psykisk helse og avhengighet er:
Evy-Aina Røe; evy-aina.roe@hel.oslo.kommune.no, 94788396 
Thor Øystein Langsholt; thoroystein.langsholt@hel.oslo.kommune.no, 90474240
Elin Sundsbarm; elin.sundsbarm@hel.oslo.kommune.no, 99694666

Se også lenkene nedenfor:

http://erfaringskompetanse.no/ressurs/erfaringskonsulenter-vare-publikasjoner/

http://erfaringskompetanse.no/?s=Erfaringskonsulenter&search_faset=ressurs#ressurs

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.