Hjem > Ressurs > Nettsidetips

Nettsidetips

En oversikt over tilgjengelige nettsider

Informasjon om pakkeforløp
For pasienter og pårørende: Helsenorge.no
For helsepersonell: Helsedirektoratet.no

Offentlige ressurser
Lover
– Norske lover med forskrifter: www.lovdata.no
Nasjonale faglige retningslinjer
Nasjonale faglige retningslinjer på rus og psykisk helsefeltet:
Informasjon til brukere og pårørende
Informasjon om helsehjelp, rettigheter, diagnoser, m.m.:
– Pårørendes rettigheter  (brosjyre)

Podcaster

Det finnes etter hvert et stort utvalg som tar for seg tema relatert til psykisk helse, rus og psykisk lidelse, noen eksempler:
Pia og psyken
Psykobabbel
Psykopoden
ReTenke
Spør psykologen
SinnSyn
Podcaster om psykologi: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/psykologi-paa-oeret
Podcaster om brukermedvirkning, KORUS Sør: https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/podcast/
Podcast om rus og ruspolitikk – Rett på!: http://www.rusfeltet.no/egen-podcast-om-rus-og-ruspolitikk/#.W2GUydIzZPY
Podcast om angst: Noia: https://www.noiapodcast.no/

Relevante nasjonale veiledere og føringer for hjelpetjenestene
Sentrale internasjonale faglige miljø og konferansearrangører
Fra folkehelsinstituttet
Pårørendesenteret

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.