Hjem > Ressurs > Organisert bruker- og pårørendearbeid – brukerstyrte senter

Organisert bruker- og pårørendearbeid – brukerstyrte senter

Ansvaret for brukeropplæringsprogrammene ligger hos bruker- og pårørende organisasjonene og de regionale brukerstyrte sentrene. De regionale sentrene har ansvar for å utvikle og administrere forskjellige brukeropplæringstilbud.

Bikuben (Kvæfjord, Troms). Regionalt brukerstyrt senter for Nordland, Troms og Finmark. Ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring. Utvikler og arrangerer kurs for brukere, pårørende, utdanningsinstitusjoner og fagpersonell. Fokus; brukermedvirkning, selvhjelp, livskvalitet, livsglede. Forelesninger, videokonferanser, lokale gruppesamlinger, konferanser. Mer info om Bikuben

KBT Midt-Norge: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (Trondheim, Sør-Trøndelag). Kompetansesenteret har 3 satsingsområder; Brukermedvirkning for voksne, Brukermedvirkning for barn og unge og brukermedvirkning i arbeid og kvalifisering. Senteret er kompetansebase for Bruker Spør Bruker (se http://www.brukererfaring.no) og driver utviklings, opplærings og gjennomføringsprosjekter knyttet til metoden.

ROM-Agder (Kristiansand, Vest-Agder). ROM-Agder er et brukerstyrt kompetansesenter for begge agderfylkene. Arbeider ut i fra en sterk tro på viktigheten av brukermedvirkning og deling av erfaringskompetanse som en særdeles viktig arbeidsform innenfor psykisk helse og avhengighet. Er et møtested og en samarbeidspartner for institusjoner, etater og så vel enkelt personer som har utfordringer innen psykisk helse og avhengighetsproblematikk.

Sagatun brukerstyrt senter (Sagatun, Hamar, Hedmark). Senteret er for folk flest og hovedmålet er å legge til rette for at hver enkelt bruker kan styrke seg selv gjennom myndiggjøring, ansvar ,deltagelse og ledelse i selvstendige og felles gjøremål. Senteret driver hverken behandling eller terapi, men handlingsorientert arbeids og aktivitetsrelatert sosial virksomhet.

Vårres brukerstyrt senter (Trondheim, Sør-Trøndelag). “Vårres” brukerstyrt senter er et regionalt senter for erfaringsformidling og kompetansespredning i Midt Norge. “Vårres” brukerstyrt senter har spesielt fokus på mestring, selvhjelp og egenutvikling.

Vestavind (Sandnes, region vest). Senteret skal gi unge voksne og voksne verktøy til å håndtere sitt eget liv og bygge mestringstillit. Det skal gi tilbud om ulike aktiviteter og kurs, og være et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning, brukerstyring og organisasjonsarbeid innen psykisk helse, rus og pårørendefeltet.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.