Hjem > Ressurser > Brukerinvolvert forskning

Brukerinvolvert forskning

Vil du søke på alt vårt innhold innen denne kategorien? Klikk her

Artikler
Natland S, Tveiten, S & Ruud Knutsen, I: «Hvorfor skal pasienten medvirke i forskning?». Tidsskriftet Norsk legeforening, Nr. 3. ( 2017)

Våre publikasjoner
– Westerlund, Heidi og Bjørgen, Dagfinn: Ressurshefte, Samarbeid mellom forskning og brukermiljø (2011)
– Ekeland, Tor –Johan: Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern
– Kronikk: Hem, Hilde (2012): Spiller erfaringer noen rolle da? Dagens medisin 16.01.2012

Andre ressurser
Brukermedvirkning i helseforskning i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak. Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe 2014

(Det ventes en ny nasjonal veileder om brukerinvolvering i forskning fra de regionale helseforetakene 2017/2018)

-Helse Sør Øst: https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/forskningsmidler

– Forskningsrådet: http://www.forskningsradet.no/prognett-bedrehelse/Brukermedvirkning/1254019677555

http://www.forskningsradet.no/prognett-bedrehelse/Brukermedvirkning_i_helseforskningsprogrammene/1254019677460

http://www.forskningsradet.no/prognett-bedrehelse/Ressursside_for_forskere_og_brukere/1254019677531

-NORSMANs (Norwegian Symptom Management network) seminar om brukermedvirkning i forskning april 2017: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/avdeling-for-forskning-og-utvikling-akuttklinikken/norwegian-symptom-management-network-norsman

Studietilbud Høyskolen i Sør Øst Norge
– Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid, 15 studiepoeng  

Faglig nettverk
– Forum for brukerinvolvert forskning Kontakt: Reidun.jonassen@hbv.no eller arne.johansen@hbv.no
– KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, brukerstyrt senter i Trondheim har mange års erfaring med «Bruker spør bruker» metodikken. Kontakt: Dagfinn.Bjørgen@kbtmidt.no.

– Erfaringssentrum. En interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter og medforskere.
https://www.napha.no/content/21954/Erfaringskonsulenter-far-egen-organisasjon
https://www.facebook.com/erfaringssentrum/

Kontakt leder:  Torbjorn.mohn-haugen@bgo.oslo.kommune.no  eller på telefon90 10 91 76

Internasjonale ressurser
– Service user research enterprise (SURE), Kings College London Peter Berresford Phd. of social policy at Brunel University and Director of the center for citizen participation har mange refleksjoner og erfaringer med brukerinvolvert forskning. Kontakt: peter.beresford@brunel.ac.uk
– Krav om brukermedvirkning i forskning dersom du vil søke midler fra Forskningsrådet innen programmet «God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering»

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.