Hjem > Ressurser > Organisert bruker- og pårørendearbeid

Organisert bruker- og pårørendearbeid

Her finner du en alfabetisk oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet og brukerstyrte sentre. Å styrke brukermedvirkning er en viktig oppgave. Ønsker du å lese mer om organisasjonene/sentrene, besøk deres nettsider.

BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJONER

ADHD Norge ADHD Norge har bl.a. i oppgave å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat, samt å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

A-LARM er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon og et lavterskeltilbud for rusavhengige i rehabilitering, for deres pårørende og familie.

Ananke-Norsk OCD forening Brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte.

Angstringen Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn.

ATROP Støtte & Ettervernsenter  Organisasjonen er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon for enkeltmennesker og familier som har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser og/eller er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse.

Aurora Aurora er en ideell og uavhengig interesseorganisasjon for mennesker som er, eller har vært i, psykiatrisk behandling. Blant medlemmene er brukere, pårørende, fagfolk og andre som er engasjert i psykisk helse.

BAR Barn av rusmisbrukere, ble stiftet som en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet. BAR har forskjellige aktiviteter og tilbud til barn av – i alle aldre. Blant annet driver de BARsnakk, en chattetjeneste.

Bipolarforeningen Bipolarforeningen Norge skal jobbe samfunnspolitisk med psykisk helseproblematikk og da med spesielt vekt på bipolare lidelser.

FHN Forbundet for human narkotikapolitikk er en brukerorganisasjon som jobber for å påvirke norsk narkotikapolitikk og rusbehandling.

Hjelpekilden Norge er en organisasjon som arbeider med informasjon om isolerte trossamfunn, med spesiell fokus på barns oppvekstvilkår. Hjelpekilden gir også hjelp og støtte for mennesker i religiøse bruddprosesser.

Hvite ørn Hvite ørn er en medlemsorganisasjon for brukere av og med erfaring fra psykiatri, og for mennesker som ønsker å støtte eller engasjere seg i utfordringer innen psykisk helse. De vil derfor jobbe for at alle skal kunne velge sin rette behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi.

LPP Landsforeningen for for pårørende innen psykisk helse er en landsomfattende ideell interesse‐ og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord LFSS.

LEVE Norge LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har fylkeslag i alle landets fylker. LEVE arbeider for å sikre etterlatte ved selvmord omsorg og støtte, samt med å spre informasjon om selvmord generelt og etterlattes situasjon spesielt.

LMS Landsforbundet mot stoff er en pårørendorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige.

LAR nett Er en nasjonal interesseorganisasjon for dem som er i legemiddelassistert behandling (LAR)

MARBORG Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon er en brukerorganisasjon på rusfeltet.

Mental Helse Norge Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud.

Mental Helse Ungdom Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon på psykisk helsefeltet. MHU driver med politisk og samfunnsrettet arbeid.

Pro LAR Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen arbeider for bedre vilkår for alle som er pårørende.

Retretten Retretten er et gratis tilbud for tidligere alkoholikere, rusmisbrukere, LAR-pasienter og pårørende. Enten man er innenfor eller utenfor en behandlingssituasjon, eller befinner deg i fengsel.

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har som sitt formål at flest mulig skal få best mulig behandling og oppfølging for sine rusproblemer.

ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Spiseforstyrrelsesforeningen har sprunget ut av det som tidligere ble kalt Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelse (IKS), men som framover vil være en organisasjon for alle som er berørt av spiseforstyrrelser.

Voksne for Barn Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.

Wayback Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk.

WSO Landsforeningen We Shall Overcome er en støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner, dvs. alle som på brukeres egne vilkår jobber for rettigheter og sosialt likeverd.  

BRUKERSTYRTE SENTER
Ansvaret for brukeropplæringsprogrammene ligger hos bruker- og pårørende organisasjonene og de regionale brukerstyrte sentrene. De regionale sentrene har ansvar for å utvikle og administrere forskjellige brukeropplæringstilbud.

Bikuben (Kvæfjord, Troms). Regionalt brukerstyrt senter for Nordland, Troms og Finmark. Ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring. Utvikler og arrangerer kurs for brukere, pårørende, utdanningsinstitusjoner og fagpersonell. Fokus; brukermedvirkning, selvhjelp, livskvalitet, livsglede. Forelesninger, videokonferanser, lokale gruppesamlinger, konferanser. Mer info om Bikuben

KBT Midt-Norge: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (Trondheim, Sør-Trøndelag). Kompetansesenteret har 3 satsingsområder; Brukermedvirkning for voksne, Brukermedvirkning for barn og unge og brukermedvirkning i arbeid og kvalifisering. Senteret er kompetansebase for Bruker Spør Bruker (se http://www.brukererfaring.no) og driver utviklings, opplærings og gjennomføringsprosjekter knyttet til metoden.

ROM-Agder (Kristiansand, Vest-Agder). ROM-Agder er et brukerstyrt kompetansesenter for begge agderfylkene. Arbeider ut i fra en sterk tro på viktigheten av brukermedvirkning og deling av erfaringskompetanse som en særdeles viktig arbeidsform innenfor psykisk helse og avhengighet. Er et møtested og en samarbeidspartner for institusjoner, etater og så vel enkelt personer som har utfordringer innen psykisk helse og avhengighetsproblematikk.

Sagatun brukerstyrt senter (Sagatun, Hamar, Hedmark). Senteret er for folk flest og hovedmålet er å legge til rette for at hver enkelt bruker kan styrke seg selv gjennom myndiggjøring, ansvar ,deltagelse og ledelse i selvstendige og felles gjøremål. Senteret driver hverken behandling eller terapi, men handlingsorientert arbeids og aktivitetsrelatert sosial virksomhet.

Vårres brukerstyrt senter (Trondheim, Sør-Trøndelag). “Vårres” brukerstyrt senter er et regionalt senter for erfaringsformidling og kompetansespredning i Midt Norge. “Vårres” brukerstyrt senter har spesielt fokus på mestring, selvhjelp og egenutvikling.

(Vi tar ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider).

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.