Hjem > Posts tagged "forskeren forklarer" (Side 2)

Stikkord: forskeren forklarer

Forskeren forklarer: Knuser myten om «voldelige psykisk syke»

98% av pasientene i psykisk helsevern har lav eller ingen voldsrisiko, viser en omfattende, norsk studie.

Forskeren forklarer: Prat på kjøkkenet gir bedre recovery

Anne Marie Løland Jensen har ledet Kjøkkenpratprosjektet i perioden november 2014 til april 2017. Hun har hatt oppgaven å følge og tilpasse fremdriftsplanen og nå prosjektets målsetting. Sammen med Tore…

Forskeren forklarer: Hvordan komme seg etter en psykose?

Jone Bjørnestad, forsker ved Stavanger Universitetssykehus og Regionalt Senter for Klinisk Psykoseforskning, har forsket på hva som gjør at folk blir bra etter psykose.

Forskeren forklarer: Personlig vekst med gode hverdager og trygge relasjoner

Psykolog Arnhild Lauveng om prosjektet «Å vokse som menneske. Mulighet for personlig utvikling hos voksne i behandling og utdanning».

Forskeren forklarer: – Olaf Bulls dikt gir meg inspirasjon til å hjelpe andre

Kan et dikt hjelpe oss å bli bedre lyttere? Lege Njål Flem Mæland går til poesien for å bli en bedre lege.

Forskeren forklarer: Tjenestene er for dårlig tilpasset brukerne

Marian Ådnanes har fulgt ni unge mennesker med psykiske vansker. Funnene hennes viser at tjenestene er for dårlig tilpasset brukernes behov og at de fremstår som altfor fragmenterte.

Forskeren forklarer: Troen og psykosen

Overlege og spesialist i psykiatri Hilde Hanevik om religiøsitetens betydning for å mestre en psykoselidelse. -Det er viktig å forstå troens funksjon for pasienter med en psykoselidelse, sier overlege og…

-Behandlingapparatet må hjelpe brukerne til å finne sin egenkraft, og ta den i bruk i tilfriskningen

Førsteamanuensis Monika Knudsen Gullslett (Høgskolen i Sørøst-Norge) har forsket på fordelene ved ambulant akutt-team sammen med medforskere.

Tvang i hjemmet

-Vi ville forstå hvordan de som er under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) opplever sin situasjon.