Hjem > Posts tagged "forskning"

Stikkord: forskning

– Det forskes for mye på helt logiske ting

– Trenger vi forskning som sier at dans og fysisk aktivitet kan virke mot depresjon? spør psykologspesialist Birgit Valla. – Ja, definitivt, sier forsker og psykolog Joar Øveraas Halvorsen.

Toppmøte 2019: Står vi overfor en sosial klimakrise?

Hvordan kan vi erstatte og ta tilbake jobben «nabodama» gjorde før? Doktorgradsstipendiat Knut Ivar Bjørlykhaug vil snakke om hva som hemmer og fremmer sosialt psykisk helsearbeid i tiden vi lever…

Medisinfri behandling er i gang landet rundt. Hva er status?

Medisinfri behandling er i gang i alle helseregionene. Nylig ble det publisert en rapport og en fagartikkel som henholdsvis evaluerer og beskriver implementeringen landet rundt.

Forskeren forklarer: Hvor viktig er egentlig dagsentre?

Forskerne oppdaget at en del ikke-vitenskapelig litteratur sa at dagsenter var viktige. De har undersøkt om forskningsartikler sier det samme.

Forskeren forklarer: Hvor ble det av pasientenes behov i henvisningene?

Bente Hamre Larsen og Marianne Storm har gått gjennom innleggelsesskriv knyttet til 22 innleggelser innen akutt psykisk helsehjelp. Der fant de overraskende lite om pasientenes behov, ønsker og mål for…

Vi har fått mange og varierte innspill til ny forskning

Vi ba om tips til tema for ny forskning knyttet til boligtilbud innen rus/psykisk helsevern. Det resulterte i mange, gode og varierte innspill.

Forskeren forklarer: Halvparten av schizofrenipasientene ble friske

Forsker Anne-Kari Torgalsbøen følger 30 unge voksne med førstegangspsykose over flere år. Hun tror funnene i studien kan bidra til å endre myten om at schizofreni er en håpløs sykdom.

Har du innspill til tema for ny forskning?

Erfaringskompetanse planlegger flere forskningsprosjekter knyttet til bemannede boliger og boliger med tilsyn innen rus/psykisk helsevern. Har du innspill til tema?

Pårørendes erfaringer med tvang

For eller mot tvang? Det er et spørsmål som ble lagt til side da forsker Reidun Norvoll intervjuet pårørende om tvang i psykisk helsevern. Da kom nyansene fram.