Hjem > Posts tagged "forskning" (Side 3)

Stikkord: forskning

-Behandlingapparatet må hjelpe brukerne til å finne sin egenkraft, og ta den i bruk i tilfriskningen

Førsteamanuensis Monika Knudsen Gullslett (Høgskolen i Sørøst-Norge) har forsket på fordelene ved ambulant akutt-team sammen med medforskere.

Tydeligere krav til brukermedvirkning

Helseminister Bent Høie konstaterer at brukermedvirkning er mest utbredt innen psykisk helse med en andel på hele 35 prosent.

Nytt forskningsprosjekt på vei

Det er lite kunnskap om brukernes opplevelser av samarbeidet med erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rustjenester. Dette gjør Høgskolen i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse noe…

Ny spalte: Forskeren forklarer

Erfaringskompetanse starter nå en ny spalte, «Forskeren forklarer». Her skal forskere og forskningsmiljøer fra feltet psykisk helse og rus få de samme fire spørsmålene, som de kort må besvare.

Bedre rustet til å styrke kunnskapsutvikling i et brukerperspektiv

Årets statsbudsjett gir oss mulighet til ytterligere å bygge opp og utvikle den nasjonale kunnskapsbasen, sier Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Brukerne er ekspertene

Over 50 kvinner og menn fra hele landet har allerede meldt interesse for å bli med i det nye ekspertrådet for personlighetsforstyrrelser.

Mer midler til kommunene vil sikre ACT-suksessen

-Dette var moro, endelig kan vi høste frukter av det arbeidet vi har lagt ned, sier stipendiat Ann-Mari Lofthus ved Akershus universitetssykehus etter gårsdagens presentasjon av undersøkelsen «Bruker spør bruker…

Hva vet vi om brukermedvirkning i forskning?

«Å forske med eller forske på» heter konferansen som 21-22 oktober 2014 setter søkelyset på brukerperspektivet og brukerinvolveringen i forskning.

Har forsket på brukerkunnskap

Et nytt temahefte om brukerkunnskap vil kunne komme psykisk helsearbeidere i kommunene til nytte, i følge Trond Hatling, leder i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).