Hjem > Posts tagged "nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse" (Side 3)

Stikkord: nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 Levd liv-antologien: Å finna eit språk for sjukdom

Misser ein kontakt med kvardagsspråket, kan ein også missa kontakt med opplevinga av å vera sjuk, skriv Jan Inge Sørbø i Erfaringskompetanses antologi «Levd liv». Her er eit utdrag.

Vil bort fra båstenkning og rigid lovverk

-Jeg tror vi må slutte å plassere hverandre i gruppebaserte båser og si «fagfolk tenker sånn eller er sånn» eller «pasienter mener det og trenger det». Det er bare tull!…

Åpenhetsprisen: Gir prispenger til ungdomssenter

Artist Agnete Johnsen mottok i dag Verdensdagens Åpenhetspris.

Levd liv-antologien: Om fenomener og begreper

Å jobbe på et kompetansesenter, uansett felt, er en vanskelig øvelse. Jeg skal forsøke å beskrive utfordringene på mitt felt, skriver Eskil Skjeldal. Her kommer et utdrag fra Erfaringskompetanses "Levd…

Forskeren forklarer: Tjenestene er for dårlig tilpasset brukerne

Marian Ådnanes har fulgt ni unge mennesker med psykiske vansker. Funnene hennes viser at tjenestene er for dårlig tilpasset brukernes behov og at de fremstår som altfor fragmenterte.

«Levd liv-antologien: Jakten på den skjulte læreplanen

Hvorfor synliggjøring av brukerkunnskap er nødvendig. Det skriver Christine Rosenqvist om i jubileumsboka «Levd liv. Her er et utdrag.

Levd liv-antologien: Dei sanne menneskemøta

Eit historisk tilbakeblikk på senteret si reise, frå ein medarbeidar sin posisjon, skriv Erfaringskompetanses Eva Svendsen i jubileumsboka «Levd liv».

Levd liv-antologien: Diskriminering, tvang og tortur

Jeg var fanget i et sort hull der alle rettigheter var fratatt meg og jeg var prisgitt den ansvarlige lege sitt skjønn. Tenk deg selv å være spent fast til…

Forskeren forklarer: Troen og psykosen

Overlege og spesialist i psykiatri Hilde Hanevik om religiøsitetens betydning for å mestre en psykoselidelse. -Det er viktig å forstå troens funksjon for pasienter med en psykoselidelse, sier overlege og…