Hjem > Posts tagged "pårørende" (Side 3)

Stikkord: pårørende

Ny pårørendeundersøkelse

Erfaringskompetanse var blant de inviterte da Pårørendealliansen 31. mars presenterte de første funn fra sin store pårørendeundersøkelse på Litteraturhuset i Oslo. 3127 pårørende har besvart spørsmål om hvordan de har…

Toppmøte 2017: Håper på et toppmøte med forpliktelser

En av de som har sagt ja til å innlede på årets toppmøte, er Anne-Grethe Skjerve. Skjerve arbeider som teamleder for Samhandlingsteamet på Bærum DPS.

Toppmøte 2017: Fokus på pårørendetjenester er en avsporing

En av innlederne på årets toppmøte er Inger Hagen. Hun er leder av LPP Oslo, og også leder av Pårørendesenteret i Oslo – et senter hun også var initiativtaker til.…

Toppmøte 2017: Taushet gir opphav til fantasier og frykt

Anne Kristine Bergem er nylig avgått leder av Norsk psykiatrisk forening, som er medarrangør til årets toppmøte.

Toppmøte 2017: Pårørende er den største ubrukte ressursen

Bente Hasle vil være en av samtalepartene på vårens toppmøte om pårørende berørt av rus og psykiske helseproblemer. Hasle har markert seg med sitt fokus på foreldre til barn og…

Møteplass – et lærested for både fagfolk og pårørende

Møteplass er et gratis tilbud til pårørende og skal fungere som et lærested for både dem og for fagfolk. Skien er blant stedene i landet som arrangerer Møteplass for pårørende…

Toppmøte 2017: Fagfolk er ikke det viktigste nettverket for pasientene

Bente M. Weimand arbeider som forsker ved FOU-avdelingen ved psykisk helsevern på Akershus universitetssykehus (Ahus). Hun står blant annet bak en omfattende doktorgradsstudie om pårørende i psykiske helsetjenester. Ett av…

Toppmøte 2017: Rusen er hele familiens problem

Frid Hansen, seniorrådgiver og psykologspesialist ved Blå Kors, Borgestadklinikken, vil være en av innlederne på vårens toppmøte om pårørende berørt av rus og psykiske helseproblemer. Frid har markert seg i…

Toppmøte 2017: Forventer at helsevesenet forstår pårørendes betydning

Anne-Grethe Terjesen har fulgt pårørende-feltet i 10 år, de siste årene som toneangivende kritiker av helsevesenet. Hun løfter frem pårørendes store innsats, men mener at pårørende har for lite støtte…