Hjem > Posts tagged "psykofarmaka"

Stikkord: psykofarmaka

– Lite kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka blant fagfolk

Trenger vi kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka? Hvis ja, hvilken kunnskap, for hvem? Det var spørsmålet som ble stilt da Høgskolen Innlandet inviterte til seminar om nedtrapping av medikamenter i…

Vil øke og spre kunnskap om nedtrapping og seponering av psykiatriske medikamenter

Magnus Hald, overlege ved UNN, er med i styringsgruppen til det nylig stiftede The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW). Dette er en gruppe som vil jobbe for å…

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med og uten psykofarmaka?

Det var spørsmålet som ble stilt på Litteraturhuset 8. februar. Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern og Stiftelsen Humania hadde gått sammen og bedt inn tydelige stemmer i den…

Medisinfrie tilbud – Ja takk!

Alle regionale helseforetak skal ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter i psykisk helsevern innen 1. juni i sommer. Dette er i internasjonal sammenheng en sjelden reform, én vi…

Påvirker hele familien

Når en i familien lider, lider alle, sier Erik Tresse. Han er erfaringskonsulent med pårørendeerfaring og jobber ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Alternativer til reseptblokka

Psykiske lidelser og bruken av psykofarmaka er høyt i Telemark. Dette ønsker kommuneoverlege Vegard Høgli i Skien å gjøre noe med. Han håper å få i gang et prosjekt som…

Fant veien ut av angsten

- Det snudde da jeg ble kjent med angsten. Først da klarte jeg å se utover. Angsten er der fortsatt, men nå har jeg kontroll på den, sier Anette Eiris…

Veileder om å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka

Å trappe ned eller slutte med medisiner mot psykiske helseplager må veiledes. Nylig sendte Erfaringskompetanse ut den andre utgaven av Skadereduserende veileder til alle landets psykiatere, fastleger og distriktpsykiatriske sentre.

Hjelper psykofarmaka?

- Jeg gleder meg til å løfte fram spørsmålene rundt bruken av psykofarmaka og få til en god dialog mellom forsker, fagfolk og bruker, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt…