Hjem > Nyheter > Toppmøte 2017: Rusen er hele familiens problem

Toppmøte 2017: Rusen er hele familiens problem

Frid Hansen, seniorrådgiver og psykologspesialist ved Blå Kors, Borgestadklinikken, vil være en av innlederne på vårens toppmøte om pårørende berørt av rus og psykiske helseproblemer. Frid har markert seg i offentligheten med sitt engasjement og arbeid for barn og familier med rusrelaterte problemer, problemer hun mener må forstås og jobbes med i et familie -og generasjonsperspektiv.

-Pårørende til rusmiddelavhengige må få pasientrettigheter innen TSB, sier Frid Hansen, seniorrådgiver ved Blå Kors, Borgestadklinikken.

Familier har helhetlige problemer

-Hvorfor har du sagt ja til å bidra på toppmøtet?

-I over 30 år har jeg arbeidet med rusrelatert problematikk i et familie- og generasjonsperspektiv. Jeg har sett hvilke omkostninger rusmiddelproblemet hos et familiemedlem kan få for resten av familiens psykiske og psykososiale helsetilstand. Jeg har også sett betydningen av å nå den pårørende med nødvendige og tilstrekkelige hjelpetiltak både av hensyn til den enkeltes helsetilstand, til barna i familien og i forhold til den som strever med rusmiddelavhengighet selv. Familier har helthetlige problemer. Vi kan hjelpe denne helheten gjennom å starte et behandlingsforløp med den pårørende. Å gi helsehjelp til foreldrene kan både forebygge og stanse problemutvikling hos barna.

Toppmøte kan løfte frem problemstillinger

-Du deltar på mange konferanser, dialogmøter og fagmøter. Hva er verdien for deg å samle mennesker rundt et tema på en slik dag? Kan det bli nyttig eller frykter du det bare blir prat?

-Nå flyr jeg ikke på møter hele tiden, men spørsmålet er om jeg tror at et slikt toppmøte kan innebære muligheten for å påvirke. Jeg opplever i denne sammenheng flere runder hvor helsebyråkrater sår tvil om de politiske beslutningene som innebærer at pårørende skal ha rett til behandling innen TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Denne målgruppen må ha rett til helsehjelp innen en sektor som gjennom årtier har arbeidet med avhengighetsrelaterte problem, og som har kompetanse på akkurat det. TSB tilbyr spesialisert helsehjelp i forhold til avhengighetsrelaterte samspill, følgetilstander og veien til et bedre liv. Jeg er sterkt tvilende til at pårørende som trenger helsehjelp for egen del vil kunne prioriteres innen psykisk helsevern. De kan kanskje risikere å få sin henvisning avvist både innen psykisk helsevern og innen TSB. Et toppmøte kan løfte frem disse problemstillingene og kanskje få helsebyråkrater til å se på denne viktige saken på nytt.

Avhengighetens innvirkning på familiesamspillet må diagnostiseres

-Hva skal du bidra med denne dagen? Hvorfor kan nettopp du fortelle deltakerne noe viktig om hvordan fremtidens pårørendetjenester kan bli bedre?

-Jeg skal forsøke å tydeliggjøre at hjelp og bistand til den pårørende av ulike slag er viktig. Disse pårørende er mange og de er forskjellige og deres hjelpebehov varierer tilsvarende. Rusrelaterte diagnoser må også inneholde diagnostisering av avhengighetens innvirkning på familiesamspillet med de risikoer og de beskyttelsesfaktorer det innebærer for neste generasjons barn. 

 

Rett til hjelp som pårørende og familieorientert rusbehandling

-Hva er slik du ser det, det absolutt aller viktigste som må skje i den nærmeste fremtid for pårørende på feltet psykisk helse og rus?

-Det viktigste er at de pårørende til rusmiddelavhengige får pasientrettigheter innen TSB. De må kunne gis rettigheter til helsehjelp for egen del i ruspoliklinikkene. Dette må nedfelles i helsedirektoratets «Prioriteringsveileder». Dette må slås fast en gang for alle. Det å være pårørende til rusmiddelavhengige er hverken en tilstandsgruppe eller en diagnosegruppe. De er nær og kjær en som ruser seg på måter som blir psykisk og psykososialt vanskelig både for voksne og barn. Det andre er at rusmiddelproblemene må identifiseres og jobbes med i et familie- og generasjonsperspektiv. Et behandlingsperspektiv på den som er voksen må innebære et forebyggende perspektiv på neste generasjons barn. For å lykkes med det må man tilby familieorientert rusmiddelbehandling, og ikke bare individuelle løsninger. Det må med andre ord dreie seg om et pakkeforløp for hele familien.

 

Pakkeforløp for familier

-Hvilke forventinger har du til hva denne dagen skal resultere i, helt konkret for de pårørende? 

-At det aldri mer blir stilt spørsmål ved den pårørendes rett til behandling innen TSB når et slikt behov foreligger, uavhengig om den som har et rusmiddelproblem er motivert for, eller ønsker hjelp selv. Det er de pårørende i samarbeid med sin lege som skal avgjøre om denne helsehjelpen skal gis innen psykisk helsevern eller innen rusfeltet. Videre forventer jeg at forståelsen av et rusmiddelproblem som hele familiens problem innebærer en nødvendig diagnostisering av det rusrelaterte samspillet, slik at barn sikres en god nok omsorg og utviklingsforløp så de sikres adekvat hjelp og støtte sammen med sine foreldre.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.