Hjem > Kategori > Tvang

Kategori: Tvang

Tvangstallene går ikke ned

Helsedirektoratets rapport om tvangstallene fra psykisk helsevern for 2018, status etter lovendringene i 2017, viser generelt ingen større endringer.

Her kan du se opptak fra temakvelden i Tromsø

Vi arrangerte temakveld i Tromsø om forslaget til en ny tvangslov. Opptak fra arrangementet finner du i denne saken.

Hva menes med at «frivillighet skal være forsøkt»?

Erfaringskompetanses nye hefte går gjennom ulike alternativer til tvang og hva det innebærer at frivillighet skal være forsøkt. Heftet kan bestilles i nettbutikken vår.

Disse stiller til ny temakveld om tvangslovgivning

28. okotber møter Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og overlege Kent Jensen til temakveld i Tromsø.

Her kan du se opptak fra temakvelden om ny tvangslov

Hva tenker vi om forslaget til ny tvangslovgivning? Se opptak fra temakvelden, hvor Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen delte sine tanker rundt lovforslaget.

Lauveng om hvorfor hun støtter lovforslaget

Mens Arnhild Lauveng deltok i arbeidet med å utforme Tvangsbegrensningsloven, vurderte hun å ta ut dissens flere ganger. Hun forteller hvorfor hun likevel endte opp med å støtte- og ha…

Temakveld: Hva tenker vi om forslaget til en ny tvangslov?

Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen kommer til Litteraturhuset for å dele sine tanker om det nye forslaget om ny tvangslov.

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning i forskning

Kirsti Malterud og Kari Tove Elvbakken har undersøkt erfaringer og kunnskapsutbytte fra forskning der brukere har rollen som medforskere. – Vår analyse reiser tvil om dette er den beste strategien…

Østenstad svarer på kritikken mot lovforslaget

Utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad svarer på kritikken om at lovforslaget ikke går langt nok i å begrense bruken av tvang. – Det er umulig at ikke tvangen går ned om…