Hjem > Video

Arkiver: Videos

Video Description

Reidar Pedersen: Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet

I dette foredraget gir lege, filosof og professor Reidar Pedersen oss en innføring i etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet.

Heidi Svendsen Tessand: Å snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig

I dette foredraget gir psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand oss en innføring i det å snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig.

Ole Andreassen: Medikamentell behandling ved psykiske lidelser

I dette foredraget gir spesialist i psykiatri, professor og overlege Ole Andreassen en innføring i medikamentell behandling av psykiske lidelser. Andreassen er leder ved Norsk senter for forskning på mentale…

Paul Møller: Opplevelse og erfaring – psykose og selvforstyrrelse

I dette foredraget gir lege, psykiater og forsker Paul Møller en innføring i temaet erfaringskunnskap, psykoseforståelse og selvforstyrrelse. Møller leder FoU-avdelingen på Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre…

Guri Hestflått Gabrielsen: Hva er diskriminering?

I dette foredraget gir fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet oss en innføring i hva som er diskriminering i rettslig forstand – og hva som er spesielt med…

Tove Mathisen: Pårørende – utfordringer og muligheter

I dette foredraget gir psykologspesialist Tove Mathisen oss en innføring i temaet pårørende – utfordringer og muligheter.

Tommy Lunde Sjåfjell: Brukermedvirkning

I dette foredraget gir vernepleier og rådgiver Tommy Lunde Sjåfjell oss en innføring i temaet brukermedvirkning innen psykisk helse og rusfeltet.

Anne-Lise Kristensen: Pasient- og brukerrettigheter

I dette foredraget gir pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen oss en innføring i pasienters og brukeres rettigheter og ombudsordningen.

Temakveld i Trondheim: Diskriminering innen rus og psykiske helsetjenester?

Foregår det systematisk diskriminering innen hjelpetilbudene til mennesker med psykisk lidelse og rusproblem? Dette spørsmålet stilte vi på Litteraturhuset i Trondheim torsdag 22. oktober. Med Tommy Lunde Sjåfjell og psykologspesialist…