Hjem > Video

Arkiv: Videos

Video Description

Individuell plan

I dette heftet vil vi se på hvem som har rett til en IP, hvordan man kan arbeide med en IP og hva en plan kan inneholde. Vi skal også…

Temakveld i Tromsø: Loven om tvangsbegrensning

28. okotber møtte Bjørn Henning Østenstad, erfaringskonsulent Astrid Weber og overlege Kent Jensen til temakveld i Tromsø.

Temakveld i Oslo: Loven om tvangsbegrensning

Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen var på Litteraturhuset for å dele sine tanker om det nye forslaget om ny tvangslov.

Forslag om ny lov om begrensing av tvang

Inntrykk etter overlevering av nytt lovforslag om begrensing av tvang, med Mette Ellingsdalen, Tove Gundersen, Trond Aarre og Tommy Sjåfjell.

Når ord redder liv

-Vi har nok reddet mange liv i løpet av de årene vi har holdt på med «Hjelpetelefonen og «Si det med ord». Det sier veileder Arne Kjær som tror anonymitet…

Psykoterapi ved psykoser virker

Nyere forskning innen nevrovitenskapene viser at psykoterapi ved psykoser virker. Likeledes brukernes egne fortellinger om hva som har hjulpet dem i deres bedringsprosesser. – Psykoterapi har lenge vært ønsket og…

Gjennombruddet kommer med brukermakten

-Fra å bruke tvang for å beskytte samfunnet mot mennesker med psykiske lidelser, ser jeg en utvikling: Det er brukere og pårørende som i større grad bestemmer hva de ønsker.…

Hurdalsjøen Recoverysenter

– 20 år frem i tid vil vi ha et helt annet behandlingstilbud til folk med psykiske helseplager. Et helsevesen som velger bort valgfriheten for enkelte pasientgrupper, har ikke livets…

Vil ha større grad av likeverdighet

– Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid…